Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Viering en documentaire ter gelegenheid van 70 jaar Wereldraad van Kerken

EO verzorgt uitzending vanuit Amsterdam, 26 augustus om 9.05 uur, NPO 2

13 augustus 2018

Op zondag 26 augustus zendt de EO de viering uit ter gelegenheid van 70 jaar Wereldraad van Kerken vanuit de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar werd de Wereldraad van Kerken in 1948 opgericht. Voorafgaand aan deze dienst wordt een korte documentaire uitgezonden over de geschiedenis van de Wereldraad van Kerken.

Walk of Peace
In de viering, die plaatsvindt op donderdag 23 augustus, zullen onder andere Olav Fykse Tveit en Agnes Aboum voorgaan. Daarnaast zal het koor dat zingt tijdens The Passion, medewerking verlenen. Voorafgaand aan de dienst zal een Walk of Peace worden gehouden door Amsterdam en wordt er stilgestaan bij heden en verleden in de stad. Meer informatie over de dienst en de Walk of Peace is te vinden op de website van de Raad van Kerken. Er is ook een livestream van de viering en een samenvatting van de Walk of Peace. Deze is te zien op donderdag 23 augustus vanaf 15.40 uur via eo.nl/kerkdiensten.

Korte documentaire 70 jaar Wereldraad van Kerken
Op 23 augustus 1948 werd de Wereldraad van Kerken opgericht. De Nederlander Willem Visser ’t Hooft werd de eerste secretaris-generaal. Afgevaardigden van 147 kerken, toen nog vooral uit Europa en de VS, maar ook uit andere werelddelen, vonden elkaar in een nieuwe internationale organisatie, waarin vrede, gerechtigheid en wederopbouw centraal stonden. Zeventig jaar later is de Wereldraad van Kerken een belangrijke speler op het wereldtoneel. Rond maatschappelijke thema’s als zorg voor vluchtelingen, ontwapening en ontwikkelingshulp trekken kerken in dit verband samen op. Ook de theologische verschillen tussen kerken probeert de Wereldraad van Kerken te overbruggen.

Naast archiefmateriaal uit de geschiedenis van de Wereldraad van Kerken, geeft Agnes Abuom, voorzitter van het Centraal Comité, haar visie op de betekenis van de Wereldraad nu.

Meer informatie op raadvankerken.nl en eo.nl/kerkdiensten.
Beeld Nieuwe Kerk door Helena via Flickr