Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

EO start het academisch jaar met serie 'Hoe weet je dat nou?'

Moet je echt je verstand uitschakelen om te geloven?

20 augustus 2018

Op 3 september start het academisch jaar 2018-2019. Universiteiten en hogescholen trappen dan het nieuwe seizoen af van wetenschap en kennis. Voor de EO alle reden om in deze maand de vraag te onderzoeken hoe geloof en kennis zich tot elkaar verhouden in de vierdelige serie ‘Hoe weet je dat nou?’

Want Hoe weet je dat nou? is de vraag die je als gelovige het meest te horen krijgt als je geloof verbindt met wetenschap. Om te geloven zou je eerst je verstand moeten uitschakelen.  Maar is dit echt zo?  

Hoe weet je dat nou? is een combinatie van interviews met denkers en schrijvers, afgewisseld met gedramatiseerde scenes waaruit blijkt dat denken en geloof prima samen kunnen gaan. De experts in de serie zijn theoloog des vaderlands Claartje Kruijff, hoogleraar theologie Mechteld Janssen, hoogleraar filosofie en levenskunst-kenner Paul van Tongeren, schrijfster Esther Gerritsen, godsdienstfilosoof Taede Smedes, filosoof, psychiater en hoogleraar Gerrit Glas en publicist Stephan Sanders.

In elke aflevering staat een aspect van geloofsontwikkeling centraal. In de eerste aflevering ‘meekrijgen’ gaat het over de vraag hoe je aan geloof komt. Aflevering twee ‘toe-eigenen of afwijzen’ gaat over de keuze om te geloven. In de derde aflevering wordt de geloofstwijfel van alle kanten belicht. De laatste uitzending behandelt het vertrouwen. Want als je het met je verstand dan niet altijd kunt beredeneren. Waar haal je dan het vertrouwen vandaan om toch te geloven?

Hoe weet je dat nou? laat zien dat zelfs onze kenniseconomie gelovigen kent die het denken niet verleerd zijn en wetenschap zelfs niet zonder geloof kan.  Met deze serie kan het academisch jaar pas echt beginnen.

Hoe weet je dat nou?  - NPO 2 - 9 september, 16 september, 23 september en 30 september. Met medewerking van: Gerrit Glas, Taede Smeedes, Claartje Kruijff, Mechteld Jansen, Stephan Sanders, Paul van Tongeren, Esther Gerritsen. Regie: Dio van Maaren, presentatie: Stevo Akkerman.
De serie ‘Hoe weet je dat nou?’ is onderdeel van de programma’s de EO maakt om de protestantse kerken te representeren bij de publieke omroep.