Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

EO-radioprogrammering 23 t/m 29 juni

22 juni 2018 in het dossier Pers

Op deze pagina vindt u informatie over de radioprogramma's van de periode 23 t/m 29 juni 2018.

Op ontdekkingstocht door het onderwijs met ‘Meester Mark’

Journalist Mark van der Werf gooide in 2011 het roer om: hij werd leerkracht op een basisschool. Over zijn bevindingen als meester schreef hij een serie columns in het Algemeen Dagblad én het boek Meester Mark draait door (2014). In de jaren die volgden verschenen nog vier boeken van zijn hand: Meester Mark vraagt door (2015), Meester Mark graaft door (2016), Meester Mark rekent het goed (2017) en Een dikke 10 van Meester Mark (2018). In ‘Open Huis’ spreekt Ron Stoeltie met Van der Werf over het onderwijs. Hoe is het werk van juffen en meesters sinds 1950 veranderd? En welke anekdotes van kinderen zijn te leuk om niet te delen?

Open Huis, zaterdag 23 juni om 14.00 uur op NPO Radio 5

Amerika en mensenrechten, Nacht zonder Dak en meer in ‘EO Live’

Yvonne Sprunken

In ‘EO Live’ spreekt Yvonne Sprunken met professor James Kennedy over de actuele gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Afgelopen week stapte Amerika uit de mensenrechtenraad van de VN omdat deze raad bevooroordeeld en hypocriet zou zijn ten opzichte van de staat Israël. Wat zijn de consequenties van deze daad? Tegelijkertijd klonk er vanuit de wereld kritiek op Amerika omdat migrantengezinnen gescheiden werden, en mensen in kooien werden opgesloten. Wat is er precies gaande en hoe wordt er in Amerika op gereageerd?

Nacht zonder Dak
Van zaterdag- op zondagnacht worden overal in Nederland speciale ‘Nacht zonder Dak’-evenementen georganiseerd. Jongeren mogen zelf een 'krot' maken van karton en hout, om vervolgens een nacht in het zelfgebouwde 'krottendorp' door te brengen. Ondertussen vertellen echte daklozen hoe het is om op straat te leven. Gerdien Pleysier, initiatiefnemer van ‘Nacht zonder Dak’ in Zwolle legt uit wat ze met dit evenement wil bereiken.

Verder:

  • Professor Paul van Geest vertelt over een ruim vijfhonderd jaar oude brief van Christopher Columbus. Deze brief - die naar schatting ruim een miljoen euro waard is - was uit het Vaticaan gestolen maar is deze week weer teruggegeven aan de Paus. De diefstal kwam aan het licht door gezamenlijk speurwerk van het Amerikaanse ministerie van Veiligheid én oudheidkundigen van het Vaticaan. 
  • Yvonne Sprunken spreekt met schrijfster Josha Zwaan over diens boek ‘Saturnusplein 3’. 
  • Wie in Bolivia, één van de armste landen van Latijns-Amerika, een handicap of lichamelijke beperking heeft, is de klos. World Servants wil stigmatisering van mensen met een beperking verminderen en ervoor zorgen dat zij een volwaardige rol krijgen in de maatschappij. Willem Jan van der Ven en Jalke Visser zijn te gast in ‘EO Live’ om meer informatie te geven over dit belangrijke project.
  • Eline Segers, dochter van CU-fractievoorzitter Gert-Jan, neemt tijdens deze uitzending de livemuziek voor haar rekening. Ook deelt ze met Yvonne Sprunken wat muziek voor haar en haar geloof betekent. 


EO Live, zaterdag 23 juni om 19.00 uur op NPO Radio 5

Van journalist naar priester

Michael Magielse

Het was op een mooie zomerse dag in de Spaanse stad Sevilla dat Michael Magielse een kerkje binnenliep. Toen hij daar binnenkwam, stond hij oog in oog met een Christusbeeld. Christus aan het kruis… Het was meer dan alleen een beeld. Dat moment was van grote invloed op zijn keuze om zijn baan als journalist en radiomaker op te geven en de opleiding tot priester te gaan volgen. Inmiddels woont hij in een Dominicanenklooster in Huissen. In ‘Onderweg’ spreekt hij met Elsbeth Gruteke over zijn bekering, zijn twijfels, zijn geloof én de taak die op hem wacht als lid van de Orde van Predikers - de Dominicanen, waar hij tot priester zal worden gewijd.

Onderweg, zaterdag 23 juni om 22.00 uur op NPO Radio 5

Ramp of winst?

In ‘Vroeg op 5’ vertelt boswachter Martine Dubois over het gevolg van natuurrampen. “Een ramp in de natuur heeft catastrofale gevolgen voor dieren”, zegt Dubois. “Een grote bosbrand ontneemt veel dieren hun woon- en voedselvoorziening; het bos zal nooit meer hetzelfde zijn. Een rivier die met veel geraas buiten zijn oevers treedt en alles meesleurt … dood en verderf is het gevolg. Ja toch? Wel is het zo, dat na een bosbrand de meest schitterende bossen ontstaan, door brand verrijkt de aarde met mineralen. En een bloem als de kievietsbloem kan alleen daar groeien waar overstroming is geweest… Ramp of winst? Kees van Son vertelt alles over de ‘natuurramp’ in het Drentsche landschap.”

De week van Kees
Kees van Velzen vertelt over een bijzonder T-shirt, dat hij lang geleden kocht. “Het was niet zomaar een T- shirt, maar een christelijk shirt”, legt hij uit. “Of het materiaal christelijk is weet ik niet, maar het gaat om wat erop staat. Op mijn inmiddels bijna versleten T- shirt staat een afbeelding met daar onder de tekst ‘School Of Hard Knocks’. Toen ik dat onlangs droeg, had mijn buurman daar een vraag over. Toen hij de afbeelding zag, vroeg hij: "Was het echt zo bloederig?”

Vroeg op 5, zondag 24 juni om 6.00 uur op NPO Radio 5

'God geeft het Zijn beminden in de slaap'

Ds. Gerard Krol

In ‘Groot Nieuws’ spreekt dominee Gerard Krol van de Hervormde Gemeente in Geldermalsen over Psalm 127. “Deze Psalm is een lied uit de vijftien bedevaartsliederen die we in het Psalmboek vinden”, vertelt Krol. “Deze staat precies in het midden van de pelgrimsliederen. In de Bijbel – zeker in het Oude Testament – is het begrip ‘midden’ belangrijk. Dat midden is om zo te zeggen ‘het hart’; dat waar alles omheen is geschakeerd.” 

“In Psalm 127 lezen we: 
Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan;
Als de HERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
Het is voor u tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet – 
Hij geeft het immers Zijn beminden in de slaap…’


“Hij geeft het Zijn beminden in de slaap. In de woorden ‘Zijn beminden’ klinkt de naam van David door. David betekent zoveel als ‘beminde; geliefde’. Dit lied staat op naam van Salomo, de zoon van David. Zoon van David; dat is ook een titel van de Messias, van de Gezalfde van Israël. De Here Jezus wordt ook Davidszoon genoemd. Jezus als Geliefde van God. Maar u niet minder. U als gelovige mag bij het lichaam van Christus horen. Hij geeft het Zijn beminden in de slaap.”

“Wanneer we slapen, kunnen we ook dromen. Zeker niet alle dromen zijn van de Here God afkomstig”, zegt de predikant. “En toch… soms zijn er dromen die meer zijn dan een verwerking van de nacht of van je onbewuste gedachten, verlangens of angsten. Er zijn genoeg Bijbelse voorbeelden! Ook in onze levens kunnen zich echte dromen voordoen, die diepe betekenis hebben. Dromen zijn niet altijd mijn dromen, voor wat ik wil bereiken, wat ik zou willen verwerven. Dromen kunnen er juist ook zijn voor een ander, iemand die ik niet zo gauw had gezien, iemand die buiten mijn blikveld zich bevindt. In de droom wordt je hart er misschien wel voor geopend. Ik denk dat Bijbelse dromen ook zo zijn. Zij zijn er niet voor het gewin, of om een carrière te kunnen verwezenlijken. Zij spreken tot ons om ons te tonen hoe Gods liefde kan werken. Hebben we in onze zakelijke samenleving daar nog ruimte voor? Durven we de dromen ook toe te laten? Om ze zo betekenis te geven?”

Groot Nieuws, zondag 24 juni om 8.00 uur op NPO Radio 5

'De Bijbel, wát een boek!'

Hans Vleugel

In ‘Zin, Zout & Zegen’ brengt Petra de Joode een bezoek aan Geldermalsen, waar ze kennismaakt met Hans Vleugel. De God van de Bijbel neemt in zijn leven een belangrijke plaats in. Hans vertelt: “We hebben zeven kleinkinderen en nog twee kinderen op komst D.V. En dat D.V.  staat er niet voor niks. Ook in mijn leven heb ik ervaren dat het niet is wat ík wil, maar wat de Heere wil.” 

De Bijbel is voor veel mensen een boek van grote betekenis. Voor miljoenen christenen wereldwijd is de Bijbel het belangrijkste boek in hun leven. Daarnaast is de Bijbel bij uitstek het symbool van de Joods-Christelijke wortels van onze westerse samenleving. 

Hans maakt deel uit van een speciale werkgroep in Geldermalsen, die zich ten doel stelt de hele Bijbel hardop voor te lezen. Het startmoment van deze marathon is maandag 25 juni om 7.00 uur. Op zaterdag 30 juni rond 15.00 uur zal de laatste bladzijde moeten zijn omgeslagen. In de nachten (m.u.v. vrijdagnacht) is er een leespauze van ca. 0.00 - 7.00 uur. Zo worden in de Centrumkerk in Geldermalsen alle 66 Bijbelboeken gelezen. De lezers kunnen kiezen uit één van de vier Nederlandse vertalingen die in de regio als kanselbijbel in gebruik zijn (Statenvertaling, Herziene Statenvertaling, de vertaling van 1951 en de Nieuwe Bijbelvertaling).

De meditatie die in deze uitzending te horen is, wordt verzorgd door ds. Carolina Blokland-den Hertog. Ze spreekt over het thema ‘De Bijbel, wát een boek!’ en laat horen hoe de Bijbel ons in ontmoeting brengt met Jezus Christus, de levende Heer.

‘Zin, Zout & Zegen’ is een reis door Nederland met aandacht voor authentieke geloofsverhalen en de rol van geloof in het dagelijks leven. In het programma gaan Petra de Joode en Yvonne Sprunken om en om met een kerkganger mee naar zijn of haar kerkelijke gemeente. Wat brengt iemand naar de kerk en wat neemt hij mee de nieuwe week in? ‘Zin, Zout & Zegen’ komt tot stand in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

Zin, Zout & Zegen, zondag 24 juni om 19.00 uur op NPO Radio 5

'Nog even zondag' met Bram Dijkstra-Geuze

Bram Dijkstra-Geuze en presentator Marleen Stelling

Bram Dijkstra-Geuze is kerkelijk werker, freelance grafisch designer, maar bovenal een toegewijde vader. In ‘Nog even zondag’ vertelt hij Marleen Stelling over zijn twee oudste kinderen, die een vorm van autisme hebben. De zorg die dat vereist, is intensief en dat maakt dat het gezin moeilijke periodes heeft doorgemaakt. Voor Bram is dat worstelen geweest – ook met God: “Als God enige rol in mijn leven heeft, waarom heeft hij mij dan vader van dit gezin gemaakt?” Ondanks alles blijft Bram echter zielsveel van zijn kinderen houden: “Ik zou ze niet anders willen.”

Nog even zondag, zondag 24 juni om 22.00 uur op NPO Radio 5