Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Nederlandse Joden slechter af dan Belgische Joden

‘Beter af in België?’: Nederbelg Hans Knoop over de deportatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog

25 april 2018 in het dossier Pers

Was je als Jood in de Tweede Wereldoorlog beter af in België dan in Nederland? En welke rol speelden de beide koningshuizen hierin? De in Antwerpen wonende journalist Hans Knoop zoekt naar het antwoord op de vragen die nooit eerder werden gesteld.

De getallen zijn helder. Van de 140.000 Nederlandse Joden werden er in de Tweede wereldoorlog 102.000 vermoord, niet minder dan 75%. In België is dit 50%: van de 56.000 Joden die in België woonden, overleefden er bijna 24.000 de oorlog niet. Daarmee lagen de overlevingskansen van de Joden in Nederland significant lager dan die van de Joden in België.

In ‘Beter af in België?’ gaat Hans Knoop op zoek naar oorzaken. Hij spreekt met drie historici: de Belgische Herman van Goethem, de Britse Bob Moore en Bart Wallet, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ieder vanuit hun eigen perspectief en kennis geven zij de kille cijfers een ontluisterende betekenis. Zij spreken over de verschillen tussen de Joodse populaties in de beide landen, de rol van de katholieke kerk in België en de passieve houding van de Koningin Wihelmina versus de actieve interventies van Koningin-moeder Elisabeth. En zo leidt de documentaire tot de onthutsende conclusie dat juist het vertrouwen in de Nederlandse overheid de Joodse Nederlanders fataal is geworden.

‘Beter af in België?’ is de tweede documentaire die regisseur Ruud van Gessel maakte met Hans Knoop. Hun samenwerking begon met een documentaire over Joodse Raad in 2015. ‘Beter af in België’ werd geproduceerd in opdracht van de Joodse redactie van de Evangelische Omroep.

Uitzendgegevens

Zondag 29 april, 15.20 uur, bij de EO op NPO 2

Download foto

Download foto 'Beter af in België?'

Foto: Hans Knoop en Regine Sluszny voor het gedenkmonument van Kazerne Dossin in Mechelen  ©Ruud van Gestel.