Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

2Doc: Hongarije, geen land voor arme mensen

Donderdag 5 april 2018 om 00.25 uur, NPO 2

23 maart 2018

Op zondag 8 april aanstaande gaan de Hongaren naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Hoe staat het eigenlijk met de kwaliteit van de Hongaarse democratie? Kun je nog spreken van democratie als ongelijkheid de norm is en de meest kwetsbare burgers zonder huisvesting of inkomen, maar bovenal zonder rechten aan hun lot worden overgelaten? De film Hongarije, geen land voor arme mensen volgt een stille maar belangrijke sociale revolutie ontketend door een groep daklozen samen met idealisten uit de middenklasse, die opkomen voor sociale rechtvaardigheid en burgerrechten.

Meer dan 30% van de Hongaarse bevolking leeft onder de armoedegrens en de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. De afgelopen jaren heeft de overheid op grote schaal de uitkeringen verlaagd en in strijd met de Europese rechtsregels zelfs dakloosheid strafbaar gesteld. Maar er is ook verzet. Gedreven door de slogan De Stad is voor Iedereen gaan de activisten het gevecht aan met de onbarmhartige overheid. Hongarije, geen land voor arme mensen volgen we hun gevecht, van het juridische lobbywerk tot en met de geweldloze acties om huisuitzettingen te voorkomen. Zo ontstaat inzicht in het alledaagse onrecht in de Hongaarse samenleving: werkende mensen glijden langzaam, maar gestaag af in diepe armoede, hele families worden op straat gezet, zodat ouders de voogdij over hun kinderen verliezen. Sociale woningbouw en daklozenopvang zijn schaars en van abominabele kwaliteit en de overheden, hoog en laag, sluiten hun ogen voor die realiteit.

Na de tragische dood van twee van de oprichters voelt de groep dat de onverdraagzaamheid jegens hen toeneemt; hun strijd wordt dus nog belangrijker. Ondanks alle tegenslagen blijft de groep gemotiveerd werken aan hun idealen. De film geeft een inkijkje in een mini-maatschappij, die in praktijk brengt hoe het anders kan: een democratische en geweldloze beweging die werkelijk solidair samenleeft en zo een thuis biedt aan mensen voor wie in het nieuwe Hongarije geen plaats lijkt te zijn. 

NB: Deze film is geselecteerd voor het Movies that Matter Festival (23-31/3 in Den Haag).

Regie: Laszló Bihari, camera: Laszló Halász, Gergely Áron Pápai, montage: István Nagy, producent: Antje Boehmert en Polina Georgescu, eindredactie EO: Margje de Koning

NO COUNTRY FOR THE POOR (52’/2017) is een productie van Docdays Productions en ZPOK Media Lab, in coproductie met EO/IKONdocs, SWR en PBS.