Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Tachtig procent van de jongeren heeft geloofstwijfels

Gesprekken over twijfels en levensvragen worden nog te weinig gevoerd

22 februari 2018 in het dossier Pers

Tachtig procent van de christelijke jongeren in Nederland kent weleens twijfels met betrekking tot het geloof. Zo blijkt uit een onderzoek van Alpha Nederland en EO BEAM onder 875 jongeren.

Opvallend is dat de jongeren meer over zichzelf als christen twijfelen dan over het bestaan van God. De top-5 van twijfels is:

  1. Doe ik genoeg aan mijn geloof? (83%)
  2. Ben ik een goede christen? (81%)
  3. Werkt de Heilige Geest in mij? (68%)
  4. Ga ik naar de hemel? (66%)
  5. Is God aanwezig in mijn leven? (63%)

Er wordt relatief weinig getwijfeld aan het bestaan van God en de Heilige Geest en of Jezus de Zoon van God is en of Hij wel of niet is opgestaan uit de dood.

Ruimte om twijfels te bespreken
Van de respondenten brengt 67% hun twijfels weleens ter sprake. Ze delen hun geloofstwijfels vooral met vrienden (84%), met God (56%), op hun jeugdgroep/kring (48%) en met hun ouders (36%). De  jongeren die hun twijfels niet aankaarten, geven onder andere aan dat ze niet goed weten met wie en hoe ze hun twijfels kunnen bespreken. Ook zijn er jongeren die hun twijfels niet willen delen en sommige respondenten schamen zich ervoor.

Op zoek naar antwoorden
Meer dan de helft van de ondervraagde jongeren (52%) is met enige regelmaat of heel actief op zoek naar antwoorden op hun twijfels en levensvragen. Zij doen dat op de volgende manieren:

  1. Zelf erover nadenken (63%)
  2. Met God - biddend - praten over de twijfels (48%)
  3. In de Bijbel lezen (43%)
  4. Naar lezingen en preken luisteren die over hun onderwerp van twijfel gaan (37%)
  5. Op internet informatie zoeken (28%)

Ruimte om vragen te stellen
Circa 43% van de jongeren ervaart voldoende ruimte om hun levensvragen en twijfels in de kerk te bespreken. Jongeren die nu geen (11%) of onvoldoende ruimte (18%) ervaren, hebben wel behoefte aan het bespreken van hun twijfels.

Meer informatie

Download hier een uitgebreid bericht. Hierin treft u meer informatie aan over: geloofsvragen binnen vier christelijke stromingen, hoe de jongeren geloofstwijfels zouden willen bespreken, levensvragen van jongeren, de onderzoekspopulatie en reacties van Alpha Nederland en EO BEAM op het onderzoek.

Meer informatie of een interview?
Neem contact op met Wilke Stuij ([email protected]) | werkzaam van maandag t/m donderdag. Of met [email protected] | 0343 - 74 50 70 | werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Over EO BEAM
EO BEAM is het jongerenmerk van de EO dat jongeren – via verschillende media – wil inspireren om te groeien in geloof en te leven vanuit het voorbeeld van Jezus. Website: beam.nl.

Over Alpha Nederland
Stichting Alpha Nederland organiseert jaarlijks op circa 1.000 plaatsen laagdrempelige cursussen over het christelijk geloof, waaronder 216 Alpha – Youths die zich richten op jongeren (12-19 jaar).

Bekijk de video