Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

EO-radioprogrammering 24 februari t/m 2 maart

22 februari 2018 in het dossier Pers

Op deze pagina vindt u informatie over de radioprogramma's van de periode 24 februari t/m 2 maart 2018.

Zaterdag 24 februari

Het nut van een compliment

‘Wat zie je er goed uit!’, is altijd leuk om te horen en nóg beter om te zeggen. Op 1 maart is het weer Nationale Complimentendag. Daarom duikt Petra de Joode aanstaande zaterdag in Open Huis in de wereld van de complimentjes. Wat zijn de do’s en dont’s op dit gebied? Frank Marwijk schreef Het Groot Complimentenboek en leert Petra en de luisteraar alles over het nut van elkaar becomplimenteren.

Open Huis, zaterdag 24 februari om 14.00 uur op NPO Radio 5.

Website Open Huis

 

Levenslessen, Billy Graham en meer in 'EO Live'

Onze ouderen zijn van onschatbare waarde, daar is Stichting Goed doen voor een ander zich sterk van bewust. De stichting zet zich in om eenzaamheid onder ouderen draaglijker te maken. Dat doen ze onder andere door het publiceren van het boek: ‘Wat kan ik van u leren?’; een verhalenbundel boordevol levenswijsheden, geschreven door 50 schrijvers. Zowel Lucy Neetens als Jose Kampers schreven mee aan het boek dat de lezer ervan bewust maakt dat onze ouderen waardevolle inzichten kunnen geven voor je eigen leven. Dierbare wijsheden om je te helpen groeien. Met de opbrengsten van het boek worden door heel Nederland Koffieschenk Buurtprojecten opgezet. In EO Live vertellen Neetens en Kampers alles over dit bijzondere boek.

Billy Graham
In EO Live zaterdag uitgebreid aandacht voor het overlijden van Billy Graham, die wereldwijd bekend werd door de grote evangelisatiecampagnes die hij in de jaren vijftig begon en bijna een halve eeuw volhield. James Kennedy is te gast in EO Live, de van oorsprong Amerikaanse hoogleraar hoorde Billy Graham in de jaren tachtig en is hem altijd blijven volgen. Met hem praat Yvonne over de impact van Graham op de Amerikaanse geschiedenis, de politiek en op de Amerikaanse christenen.

Over de grens
Willianne Olweny werkt in Kenia. Hier zet zij zich – samen met haar man Elijah – in voor Christ’s Hope Kenya. Deze organisatie wil kinderen, die zeer kansarm zijn door aids, goede scholing en zorg bieden, zodat zij gezond en goed opgeleid in hun levensonderhoud kunnen gaan voorzien. Doel is om zo de vicieuze cirkel van armoede, ziekte en gebroken gezinnen te doorbreken. Wat bracht Willianne naar Kenia, hoe ziet haar dagelijks werk eruit en wat gebeurt er met de financiële middelen die onder andere via EO Metterdaad binnenkomen?

Livemuziek van Jenni Dufoort
Livemuziek komt deze week van zangeres Jenni Dufoort, die opgroeide in de Amerikaanse staat Washington. Ze verhuisde later naar Georgië, om daar te werken en studeren. Tijdens dit avontuur ontmoette ze haar latere (Belgische) echtgenoot, waarna het echtpaar in Nederland terecht kwam. Dufoort zingt onder andere het kwetsbare ‘I don’t want to hide’ van haar debuutalbum ‘Light’.

Verder…

  • De weekpreek door Nico van Splunter, over het overlijden van Billy Graham.
  • Yvonne belt met Reyer van Drongelen, die zaterdagavond een bijzonder optreden geeft. Alle nummers die hij speelt, worden opgenomen en gebruikt op zijn nieuwe, Nederlandstalige aanbiddingsalbum. Wat staat er precies op het programma en hoe staat het met zijn zenuwen?


EO Live, zaterdag 24 februari om 19.00 uur op NPO Radio 5
.

Website 'EO Live'
 

Onderweg met Marnix Niemeijer

Marnix Niemeijer en zijn vrouw Geke zijn ouders van drie kinderen. Ze hebben samen al veel meegemaakt: hun zoon moest verschillende hartoperaties ondergaan, bij hun middelste dochter werd een verstandelijke beperking geconstateerd en een paar jaar geleden raakte hun oudste dochter in een psychose. Hun leven stond op z’n kop. Toch maakten deze gebeurtenissen hen niet opstandig. De waarom-vraag naar God bleef uit. Toen Marnix juist in díe tijd een hartaanval kreeg, ging hij wel met God in gesprek. “Ik bedankte God voor mijn mooie leven, maar zei daarna: ‘U begrijpt, dit is niet het goede moment’”, deelt hij in Onderweg. Want wat zou er met zijn gezin gebeuren als hij zou overlijden?
 
Elsbeth Gruteke spreekt met Marnix Niemeijer over zijn vaderschap, de gedichten die hij schreef toen zijn dochter was opgenomen op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis, en over zijn hart voor de wereld, dat tot uitdrukking kwam in zijn werk voor ontwikkelingsorganisaties. Een openhartig gesprek over zorg en blijdschap, vertrouwen en geloof.

Onderweg, zaterdag 24 februari om 22.00 uur op NPO Radio 5.

Website Onderweg

 

Ode aan Psalm 77

“In Musica Religiosa horen we vanavond muziek van een minder bekend lid van de Bach-familie,” vertelt presentatrice Petra de Joode. “Johann Ernst Bach was het neefje, het petekind en de leerling van Johann Sebastian. Dat we zijn werk niet zo goed kennen, komt voor een deel doordat zijn vocale werken nog steeds niet gecatalogiseerd zijn. Maar ook doordat hij anders aankeek tegen de gewijde muziek uit zijn tijd.” Voor zijn familieleden was de taak om wekelijks een cantate voor de kerkdienst te produceren een van de minst interessante onderdelen van hun werk. “Maar Johann Ernst had juist scherpe kritiek op het verval van de geestelijke muziek van zijn eigen generatie en riep hen op het tij te keren,” legt Petra uit. “We horen het eerste deel uit ‘Das Vertrauen der Christen auf Gott’, een ode aan Psalm 77.”

Musica Religiosa, zaterdag 24 februari om 23.00 uur op NPO Radio 5.

Website Musica Religiosa

Zondag 25 februari

Ontpoppen

In Vroeg op 5 spreekt Kees van Velzen over ‘ontpoppen’. “Iemand die zich ontpopt, komt in een andere, mogelijk betere fase van zijn of haar leven”, zegt hij. “Je maakt een ontwikkeling mee, misschien wel een doorbraak. ‘Je vleugels uitslaan’ wordt dat ook wel genoemd. Hoe gaat dat eigenlijk in de schepping in het proces om van een rups een vlinder te worden? Het échte ontpoppen. Daar kunnen we een heel mooie les uit leren: wanneer je een vlinder – die uit de cocon komt - een handje gaat helpen, gaat het fout…

In de rubriek Puur Natuur gaat boswachter Martine Dubois op pad met collega Jaap Hovenkamp. “Na mijn ontmoeting met het wilde zwijn vorige week, kijk ik hier erg naar uit”, zegt Dubois. “Ik moet denken aan het zwijntje Pumbaa uit ‘The Lion King’. Ontspannen, rollend in de modder, weet hij altijd makkelijk een smakelijke snack te vinden. Onder elke stuk vermolmd hout is wel een vette larf te vinden en wee je gebeente als je een moederzwijn stoort met haar jongen. Zwijnen zijn agressief als hun geliefden in gevaar zijn. Daarbij gedragen ze zich alsof het hele bos van hen is. Zo hoorde ik laatst het verhaal van een onschuldige hond die ineens oog in oog stond met moeder everzwijn. In de hardloopwedstrijd die ontstond, moest het everzwijn het afleggen tegen de hond. Toen hij zich kansloos zag, was er nog maar één doelwit: de baas van de hond. ‘Het aanstormen van het everzwijn is iets wat je nooit meer vergeet’, vertelde de ontkomen hondenliefhebber… Dat was even geen ‘hakuna matata’. Zondag dus Pumbaa-radio met een pumbaa specialist. Luistert u mee?”

Vroeg op 5, zondag 25 februari om 6.00 uur op NPO Radio 5.

Website Vroeg op 5

 

Wat een liefde

In Groot Nieuws spreekt Andries Knevel naar aanleiding van 1 Johannes 4:9-10 over het thema ‘Wat een liefde’. “We leven in de Lijdenstijd, de weken voor Goede Vrijdag en Pasen”, zegt hij. “Johannes reikt ons een indringende tekst aan over het lijden. Hij is op hoge ouderdom gekomen en wil het graag nog een keer zeggen. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over.”

God heeft zijn eniggeboren Zoon gezonden, opdat wij zouden leven door Hem. Laten we daar even bij stilstaan. Kan God een verloren mensengeslacht meer liefhebben dan in het zenden van zijn Zoon? Dat ‘eniggeboren’ staat er niet alsof God maar één Zoon had. Het drukt uit, dat God alles heeft gegeven. Zijn Zoon, Zijn alles. Om ons, om u en mij. Begrijpt u het? Ik hoop het niet. Want dit is een wonder dat niet te begrijpen is, maar alleen maar te aanbidden.”

Knevel: “’God is liefde’ zegt Johannes. En daarmee laat hij zien wat het diepste wezen van God is. Liefde. Dat blijkt te meer uit het vervolg van de tekst, waar staat dat wij God niet hebben liefgehad, maar dat Hij óns heeft liefgehad. De liefde van God verdiept zich hier als het ware. Wij vroegen niet naar Hem, we hadden het best met ons eigen leventje en we hadden kennelijk ook niet zoveel last van de zonde die scheiding aanbrengt tussen God en ons. Als de liefde ons eigen initiatief zou zijn geweest, hadden we nooit God liefgehad. Dan hadden we hem ook nooit gekend. Nee, Johannes zegt: ‘Hij heeft ons liefgehad’. Het wonder van de komst van de eniggeboren Zoon met Kerst en zijn lijden op Goede Vrijdag wordt daarin alleen maar groter."

“Kent u daar iets van; van die onmetelijke liefde van God? En van dat voor de mensen beschamende feit dat wij God niet eerst liefhadden? Hij was de eerste. Hij zond Zijn Zoon voor mensen die hem zouden afwijzen. Christus bracht het zoenoffer, vanwege onze zonden, zegt Johannes. Wat zit er een enorm diepe rijkdom in deze eenvoudige teksten. Wat een geestelijke rijkdom. God was de eerste, en daarom kunnen wij liefhebben. Wanneer ik dit zo opschrijf, dan duizelt het me een beetje. Voor mij? Vraag ik dan. Voor mij? Kent u die vraag? Dat alles voor mij?”

“Het hangt niet van onze liefde af. Hoe zouden wij kunnen. Maar wij mogen antwoorden op de liefde van God. En waar zagen wij die liefde op zijn diepst? Aan het kruishout van Golgotha. Dan mogen we ons overgeven, alhoewel we misschien nog heleboel niet ervaren. Maar dan mogen we ons overgeven aan die oneindige liefde. En dan? De volgende tekst luidt: Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren wij ook elkander lief te hebben. En: indien iemand zegt ik heb God lief, maar zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Johannes schrijft indringend over de liefde van God. Maar even indringend over onze verantwoordelijk naar onze naaste.
Want zegt hij aan het slot van het gedeelte: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.”

“Ik hoop dat u en ik met deze diepe woorden van Johannes de komende lijdensweken mogen ingaan en doorgaan. Want wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.”

Groot Nieuws, zondag 25 februari om 8.00 uur op NPO Radio 5.

Website Groot Nieuws
 

Van de strijdende naar de triomferende kerk

Voor Zin, Zout & Zegen reist Yvonne Sprunken af naar Lunteren, waar ze een bezoek brengt aan de Gereformeerde Kerk van dominee Ria Scheltens. Ze staan stil bij een bijzondere brief…

Op 25 februari 1941 – precies 77 jaar geleden - werd de Februaristaking gehouden. De brief die veel voor Ria betekent, is van de neef van haar vader. Thies Jan Jansen schreef deze brief vanuit de gevangenis aan zijn vrouw en drie kinderen op de vroege morgen van de dag dat hij zou worden gefusilleerd.

‘Thans ga ik over van de strijdende kerk naar de triomferende kerk…’ schreef Thies Jan Jansen. “Pas later besef je dat ‘strijdende kerk’ niet alleen op de oorlogsjaren slaat”, zegt Scheltens, “maar ook op kerk-zijn in een wereld waarin zoveel onrecht en moeite is… Met name hoe Thies Jan Jansen zijn kinderen nog een ‘woord’ meegeeft in deze brief, ontroert me. Om niet te haten, maar lief te hebben. Aan zijn jongste zoon schreef hij: ‘Mijn lief kereltje: buig ook jij je knietjes’. Dat ontroert me nog steeds!”

‘Ik wens jullie vrede’
De meditatie over het thema ‘Ik wens jullie vrede’ wordt verzorgd door voorganger Wim Scheltens, de echtgenoot van Ria en haar duo-predikant in de Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren.

Over ‘Zin, Zout & Zegen’
Zin, Zout & Zegen is een reis door Nederland met aandacht voor authentieke geloofsverhalen en de rol van geloof in het dagelijks leven. In het programma brengen presentatoren Yvonne Sprunken en Petra de Joode beurtelings een bezoek aan een kerkelijke gemeente. Het programma komt tot stand in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

Zin, Zout en Zegen, zondag 25 februari om 19.00 uur op NPO Radio 5
.

Website 'Zin, Zout & Zegen'
 

'Nog even zondag' met Jorien Ouweneel

In Nog even zondag spreekt Marleen Stelling met Jorien Ouweneel. Ouweneel is actief in een evangelische gemeente in Gorinchem. Daarnaast heeft ze haar eigen coachingsbedrijf ‘Mijn leven is OK’, die zich richt op mensen met een onvervulde kinderwens.

Ook Jorien en haar man kunnen op de natuurlijke manier geen kinderen krijgen. Dat nieuws sloeg in als een bom, maar Jorien wist dit een plaats te geven dankzij haar geloof. “Onze ongewenste kinderloosheid heeft mijn relatie met God verdiept”, vertelt ze daarover. “Ik kan weer genieten. Juist op zondag. God verlangt ernaar geëerd te worden in liederen en gebeden. De dienst op zondag is een rookoffer. Ik geniet ervan om mee te doen.”

Nog even zondag, zondag 25 februari om 22.00 uur op NPO Radio 5

Website 'Nog even zondag'

Bekijk foto's