Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Jarige EO roept christenen op om samen te groeien in geloof

13 november 2017

Hilversum - Ook voor de EO als publieke omroep is verscheidenheid in geloof onder christenen een gegeven waar de omroep actief mee aan het werk gaat. Dit stelt directeur Arjan Lock tijdens het inspiratie-evenement ‘Verlegen met Verschil’ dat vandaag werd gehouden in Hilversum. Aanleiding voor het evenement is een groot onderzoek dat de EO in het kader van haar 50-jarig bestaan heeft laten uitvoeren.

Verschillend verbonden
Onder de titel ‘Verschillend verbonden’ is door onderzoeksbureau Motivaction onderzoek gedaan naar de geloofsbeleving onder 25- tot 45-jarigen in Nederland. Daaruit blijkt dat 22% van de Nederlanders in de leeftijd van 25 t/m 45 jaar kan worden gerekend tot het protestantisme. Daarmee vertegenwoordigt ze een substantieel aandeel van de Nederlandse samenleving. Uit onderzoek van Motivaction komt een duidelijk eigen profiel naar voren van deze doelgroep: gericht op de gemeenschap, op de ander en een hoog sociaal vertrouwen.*)

Faciliteren van geloofsgesprekken
Het onderzoek wijst verder uit dat onder protestanten de verscheidenheid in geloofsopvatting groot is. Als christelijk mediabedrijf ervaart de EO dit elke dag. Ook andere christelijke organisaties lopen hier in hun werk tegenaan. Arjan Lock: “We zijn de omroep van de oecumene van het hart en tegelijkertijd voelen we de ingewikkeldheid van de kerkelijke verschillen. We ervaren de stille en soms hardop uitgesproken verwijten dat de missie in het geding is. Die verschillen zijn er en die moeten we benoemen. Dan ontstaat er ruimte om daarover met elkaar in gesprek te gaan. De EO wil graag een rol spelen in het faciliteren van die geloofsgesprekken. Vandaag is daar een voorbeeld van.”

De EO-directeur greep tijdens het evenement terug op een tekst die tijdens de herdenking van 500 jaar reformatie in de Dom gezamenlijk door Protestanten en Katholieken werd uitgesproken: ‘We zijn ervan overtuigd dat wanneer we groeien in het geloof in Christus, de eenheid steeds dieper zal worden’.

Ook refereerde Lock aan Willibrord, de monnik die gedreven door de liefde van Christus bereid was risico’s te nemen en de noodzaak voelde om de boodschap van het christelijk geloof hier in Nederland te verspreiden. “Dat beeld van een man, gedreven door de liefde van Christus, die in heidense streken rondtrok om het Evangelie te brengen, dat is de missie van de EO.  Zo’n 1300 jaar na Willibrord is het christelijk geloof nog springlevend, maar heeft het hele andere vormen aangenomen dan toen.”

Groei in geloof
500 jaar protestantisme en het feit dat de EO sinds 2016 alle protestantse kerken representeert, was in dit jubileumjaar van de EO een mooie aanleiding om de geloofsbeleving van jonge protestanten onder de loep te nemen. Het onderzoek geeft een mooie inkijk: wat geloven ze, hoe kijken ze aan tegen God, Jezus en de Bijbel en hoe geven ze hun geloof handen en voeten in deze maatschappij? Arjan Lock: “Er zijn verschillen, maar er is ook veel dat hen bindt. Het geloof is voor hen een drijfveer om er te zijn voor hun naaste en om een samenbindende rol te spelen in deze samenleving. Die eenheid moeten we blijven zoeken, daarin moeten we blijven groeien.” Hij sloot met een wens voor de aanwezigen: “ Wees als Willibrord, groei in geloof.”

*) De resultaten van het onderzoek zijn vanaf 13 november te downloaden via visie.eo.nl:

visie.eo.nl/2017/11/22-van-de-nederlanders-tussen-25-45-jaar-is-protestant/