Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

NBG en EO maken Bijbel voor dagelijks leven

27 september 2017 in het dossier Pers

Volgende week presenteren het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Evangelische Omroep (EO) gezamenlijk ‘Bijbel Dichtbij’. In deze editie van de Bijbel in Gewone Taal staan duizenden toelichtingen en toepassingen die lezers helpen om dagelijks de Bijbel te lezen. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen de Bijbel kan begrijpen en kan toepassen in zijn/haar leven", zegt EO-directeur Arjan Lock. "Deze Bijbel helpt je daarbij. Voor wie de Bijbel nog nooit heeft gelezen, neemt 'Bijbel Dichtbij' een drempel weg.”

‘Uit ons recent gepubliceerde onderzoek naar het bijbelgebruik in Nederland blijkt, dat veel bijbellezers behoefte hebben aan handvatten waarmee ze de Bijbel beter kunnen begrijpen en toepassen in hun leven’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom geven we in Bijbel Dichtbij in eenvoudige taal achtergrondinformatie en toepassingsmogelijkheden bij de bijbeltekst. In Marcus 4 bijvoorbeeld vertelt Jezus het verhaal over het zaad en vergelijkt hij sommige mensen met zaad dat tussen het onkruid valt. Daarbij geven we stof tot nadenken mee: “Net als onkruid je tuin kan overwoekeren, kunnen zorgen over de dagelijkse dingen je leven gaan beheersen. Volgens Jezus ben je dan net als een plant die verstikt wordt”. En als toepassingsmogelijkheid wordt de vraag gesteld: “Over welke dagelijkse dingen maak jij je veel zorgen?” Zo kunnen lezers meer in hun bijbel ontdekken én de relevantie ervan voor hun dagelijks leven ervaren.’

Samenwerking
De doelstellingen van NBG en EO komen in deze bijbeluitgave bij elkaar: de Bijbel dicht bij mensen brengen (NBG) en het verlangen om verhalen te vertellen over geloven en het volgen van Jezus (EO). Aan Bijbel Dichtbij hebben bijbelwetenschappers, theologen en voorgangers uit verschillende kerken meegewerkt. Deze bijbeleditie bevat allerlei extra materiaal: thematische inleidingen bij elk bijbelboek, honderden kaderteksten met achtergrondinformatie en duizenden toepassingsteksten in de vorm van een gedachte of een vraag. Verder staan er landkaarten en themapagina’s in en doorverwijzingen tussen onderling gerelateerde bijbelteksten. Bijbel Dichtbij verschijnt bij uitgeverij Royal Jongbloed, kost € 45,- en is vanaf 5 oktober verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de EO. Zie voor meer informatie bijbeldichtbij.nl.