Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Karen Armstrong eerste gast in nieuw seizoen Het Vermoeden

Het Vermoeden, zondag 10 september, 11.30 uur, NPO2

31 augustus 2017

Als eerste gast in het nieuwe seizoen van Het Vermoeden ontvangt Marleen Stelling de Britse letterkundige en religiewetenschapper Karen Armstrong. Stelling praat met haar over haar drijfveren, zingeving en haar visie op religie en samenleving.

Karen Armstrong
Op 4 september krijgt Armstrong een eredoctoraat in Theologie en Religiestudies aan de Vrije Universiteit vanwege haar verdiensten op het gebied van interreligieuze dialoog en religieuze tolerantie in het publieke domein. In het werk van Karen Armstrong draait het om compassie. Ze benadrukt de gemeenschappelijke kern in religieuze tradities, de gulden regel – behandel de ander, zoals je zelf behandeld wilt worden. Samen met leiders en grote denkers uit alle wereldreligies heeft Armstrong een maatschappelijke beweging geinitieerd onder de naam ‘Charter for Compassion’. Met dit handvest wil ze verbinding bevorderen tussen religies, zingeving en maatschappelijk engagement. Een zeer actueel streven in een wereld gekenmerkt door sociaal-culturele -en religieuze polarisatie.
Karen Armstrong is wereldwijd een veel gevraagd spreker en adviseerde o.a. het Nederlandse en Amerikaanse parlement op het terrein van Islam en religieus extremisme. ‘In naam van God’, is haar meest recente boek, dat gaat over het actuele thema religie en geweld. Haar boeken zijn vertaald in 45 talen en zijn vaak bestsellers.

Het Vermoeden
Marleen Stelling praat met gasten met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur over wat hen inspireert en beweegt. Vanuit oprechte nieuwsgierigheid en onder het aloude motto van de apostel Paulus: ‘Onderzoek alles en behoud het goede’, bouwt Het Vermoeden bruggen tussen mensen uit verschillende levensbeschouwelijke tradities, zinzoekers, gelovigen en ongelovigen.