Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Hersenkraker: Waarom zijn we op aarde?

Vanaf 4 juni om 19:15 uur op NPO 2

22 mei 2017

In de vierdelige serie 'Waarom zijn we op aarde?' gaan filmmaker David Malone en wetenschapper Ard Louis in gesprek met ‘s werelds slimste fysici, wiskundigen, filosofen, neurowetenschappers, biologen en andere grote denkers. Ze stellen de vraag of ons bestaan als mens een bepaalde zin of betekenis heeft, of dat we niet meer zijn dan een toevallige verzameling moleculen. Is leven louter toeval, of is er een God in het spel?

Daarbij geeft het programma geen kant-en-klare antwoorden. Ard Louis: “Ik hoop dat de kijkers, als ze eenmaal inzien dat de wetenschap per definitie geen antwoord kan geven op de grote levensvragen, daar zélf over gaan nadenken.”

Reductionisme
In aflevering 1 onderzoeken David en Ard de pijlers van de wetenschap. Zo spreken ze met professor Alex Rosenburg (“Natuurlijk bestaat God niet”) over reductionisme; de overtuiging dat je alles kan begrijpen door te kijken naar waaruit het is opgebouwd. Met reductionisme kan je iets over een geheel leren door de delen ervan te bestuderen. De vraag is nu of deze benadering ook van toepassing is op leven, bewustzijn, goed en kwaad. Of is het geheel daar toch echt meer dan de som der delen?

Professor Rosenburg gelooft van niet. Hij denkt dat reductionisme op alles van toepassing is en dat er niet meer is dan wat je kunt meten. Zowel David als Ard hebben hier moeite mee. Ze kunnen zich niet voorstellen dat een mens, met zijn gedachten en emoties, niet meer is dan een chemisch vat met moleculen, zonder betekenis en zonder zin.

Live gesprek met Nederlandese wetenschappers
Naast de vierdelige tv-serie kunnen kijkers meteen na elke uitzending via Facebook in gesprek met bekende (Nederlandse) wetenschappers. Op die manier kunnen ze nog dieper op de thematiek ingaan. De live-sessies worden verzorgd door Lazarus, het experimentele geloofsplatform van de EO en te vinden via facebook.com/volglazarus of kijk op Lazarus.nl.

Afleveringen
Waarom zijn we op aarde? kijk je op 4, 11, 25 juni en 2 juli om 19:15 uur op NPO 2.

 • 4 juni: Wezens op zoek naar zingeving
  Wat is leven? Is het louter een kwestie van atomen en moleculen? Of is leven meer dan de som der delen?
 • 11 juni: De werkelijkheid van ideeën
  Wat drijft onze zoektocht naar de waarheid? En waarom zijn sommige van de meest complexe theorieën ook de mooiste?
 • 25 juni: Het beest in de mens
  Altijd, in elke cultuur, heeft de mens zich als een moreel wezen beschouwd. Maar is dat gezien onze dierlijke instincten en begeerten geen illusie?
 • 2 juli: Een moreel kompas
  Is het onderscheid tussen goed en kwaad louter een menselijk verzinsel? Of is het een even fundamenteel onderdeel van de natuurlijke wereld als dat tussen noord en zuid?


Noot voor de redactie

Speciaal voor pers zijn afleveringen vooraf te bekijken. Neem daarvoor contact op met Cornelis Vlot.Terugkijken van afleveringen kan via NPO.nl.