Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Juist in de lijdenstijd kijken we uit naar De Nieuwe Dag

De Nieuwe Dag, vanaf zondag 26 maart, 00.10 uur, NPO 2

3 maart 2017 in het dossier Pers

Als veel mensen slapen, zijn er ook altijd wakkere geesten: voortrekkers, praktisch idealisten en vernieuwers die in het licht van de ondergaande en opgaande zon ervaren dat elke dag het begin kan zijn van een nieuwe wereld. In de 40-dagentijd spreekt Hella van der Wijst voor het programma ‘De Nieuwe Dag’ vier gasten over zaken die voor hen in onze samenleving kwetsbaar en waardevol zijn en waar zij zich voor inzetten. Vanaf een hoge plek in de natuur of de stad zien ze de zon langzaam ondergaan en opkomen en vertellen zij waar zij in een weerbarstige wereld een nieuwe morgen zien dagen.

26 maart - Domenica Ghidei Biidu
Domenica Ghidei ontvluchtte als tiener te voet de oorlog in Eritrea. Na een verblijf in Friesland trouwde ze, kreeg als 18-jarige een kind en was kort daarna weer gescheiden. Als juriste zet ze zich in voor mensenrechten, gelijke behandeling en inclusie, o.a. als lid van het College voor de Rechten van de Mens. Ghidei komt uit een familie van Koptisch-orthodoxe priesters. Ze heeft veel kerken bezocht in Nederland, maar vond nooit de warme gemeenschap die ze als kind ervaren heeft. Ze vindt nog steeds inspiratie in haar geloof en spiritualiteit, zij zet zich in voor een rechtvaardige wereld. Onlangs droeg Frénk van der Linden Domenica bij DWDD voor in zijn kleurrijk kabinet als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

2 april - Andrew Solomon

De Amerikaanse schrijver en professor Klinische Psychologie Andrew Solomon vertelt over het leven met verschil. Voor zijn bekroonde boek Ver van de boom sprak hij met 300 gezinnen die een kind kregen dat anders was dan ze verwacht hadden. Zelf heeft hij altijd gevoeld dat zijn ouders zich niet konden neerleggen bij het gegeven dat hun kind homoseksueel is. Als vader van vier (stief)kinderen maakt hij zich in het Amerika van Trump zorgen over de omgang met verschil in de Amerikaanse samenleving. Solomon is joods, maar heeft het geloof niet van thuis meegekregen. Na een aantal zware depressies schreef hij het beroemd geworden boek Demonen van de middag. In die periode ontwikkelde hij een gevoeligheid voor spiritualiteit en religie die hij tot dan toe niet had.

9 april - Bas de Gaay Fortman

Oud PPR-politicus (nu GroenLinks) Bas de Gaay Fortman schreef vorig jaar het boek Moreel Erfgoed. Hierin beschrijft hij hoe publieke waarden in Nederland gevormd zijn en hoe ze in deze tijd onder druk staan. In de onlangs verschenen De Grondwetwijzer breekt hij een lans voor blijvende aandacht voor de grondwet. Als man die gevormd is door de Tweede Wereldoorlog die hij als kind meemaakte, schrijft hij voor de generatie van zijn kleinkinderen, de millennials. De Gaay Fortman blijft wijzen op de kwetsbaarheid van de democratie. Het ruimdenkende protestantse geloof dat hij van huis uit meegekregen heeft, inspireert hem nog steeds en met enige regelmaat staat hij in kerken op de kansel.

16 april - Martine Vonk

Op paasmorgen ziet Hella met Martine Vonk de zon opkomen in de natuur. Vonk groeide op in een boerengezin en zet zich sinds haar studententijd in voor sociale rechtvaardigheid en vooral voor de natuur en het klimaat. Aan de VU promoveerde ze op ‘Sustainability and Quality of Life’ en nu werkt ze als lector Ethiek en Technologie bij de Saxion Hogeschool. Vonk ziet scherp hoe haar eigen protestantse geloof vaak gebruikt wordt om het uitbuiten van de natuur te rechtvaardigen, maar heeft zelf ontdekt in de bijbel en de traditie dat de mens deel uitmaakt van de natuur. Dat zou moeten leiden tot bescheidenheid. Vonk heeft borstkanker in een vergevorderd stadium en heeft gehoord dat zij niet meer zal genezen. Haar eigen leven loopt ten einde, maar de zon zal blijven opgaan. Hoe kijkt zij op deze nieuwe dag naar de toekomst van de aarde waar ze zich haar leven lang voor ingezet heeft?

Presentatie: Hella van der Wijst; redactie: Ruben Altena; productie: Wilma Mannee; regie: Anne Christine Girardot; samenstelling & montage: John Gruter: eindredactie: Ida Overdijk.

De Nieuwe Dag is hét programma voor wakkere geesten, praktische idealisten en vernieuwers en wordt gemaakt binnen de taak van de EO om de breedte van de protestantse kerken in Nederland te representeren.