Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

500 jaar protestantisme ook bij de EO in de schijnwerpers

Hoogtepunten zijn de muzikale tv-special In Holland staat een kerk op dinsdagavond 31 oktober op NPO 1 en de registratie van de Nationale Viering 500 jaar Reformatie vanuit de Domkerk in Utrecht in aanwezigheid van Koning Willem Alexander op zondagochtend 5 november op NPO2. Op de speciale website 500jaar.nl wordt dagelijks nieuws uitgelicht rond 500 jaar Reformatie.

Campagne
Met de campagne “Maarten bracht de kerk in beweging” vertelt de EO het verhaal van de Protestantse beweging door de eeuwen heen aan de hand van acht centrale personages. Naast Maarten Luther zijn dit Willem van Oranje, Johan Sebastian Bach, Rembrandt, Florence Nightingale, Abraham Kuijper, Majoor Bosshardt en Marten Luther King.

Content centraal
Met de programmering rond 500 jaar protestantisme stelt de EO de content centraal– in dit geval de relevantie van het protestantisme – door het thema via verschillende eigen kanalen en platforms terug te laten komen. Sinds 1 januari 2016 representeert de omroep het protestantisme in het Publieke Bestel, hetgeen de aandacht voor dit thema nog passender maakt. Op 500jaar.nl staat een overzicht van deze programmering.