Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Uitslag verkiezingen EO Ledenraad 2017

Tussen 22 april en 17 mei 2017 konden de leden van de EO hun stem uitbrengen voor de vertegenwoordiging van de PKN*-achterban in de Ledenraad. Er zijn voor de PKN-vertegenwoordiging 15 zetels in de ledenraad beschikbaar. Er hadden zich hiervoor 19 kandidaten beschikbaar gesteld: 15 voorgedragen door de Ledenraad en vier extra kandidaten.

Op maandag 22 mei 2017 zijn de stemmen geteld in het bijzijn van een notaris. Er zijn 662 stemmen uitgebracht, waarvan 658 geldig. Dat betekent dat de opkomst onder de EO leden ongeveer 0,2% is. Verkozen zijn elf door de Ledenraad voorgedragen kandidaten en vier extra kandidaten.

De Ledenraad komt in juni in nieuwe samenstelling bijeen voor een kennismaking.

De Raad van Bestuur van de EO feliciteert de leden met hun verkiezing en ziet uit naar een prettige samenwerking en een open dialoog in de komende periode. De EO bedankt alle kandidaten voor hun kandidaatstelling en de leden die de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen.

* Protestantse Kerk in Nederland