Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

ANBI informatie Evangelische Omroep

Naam: Vereniging tot Bevordering van de Evangelieverkondiging via Radio en Televisie “De Evangelische Omroep”

IBAN: NL59ABNA05504147 46
RSIN: 001939890

Postadres:
Postbus 21000
1202 BA HILVERSUM

Doelstelling
De Evangelische Omroep wil een bijdrage leveren aan pluriformiteit binnen het publieke bestel door verhalen te vertellen over God en over het volgen van Jezus.

Actueel beleidsplan
Het actuele beleid staat weergegeven in het meerjarenbeleidsplan.

Bestuur en Raad van Toezicht
De samenstelling van het bestuur en de Raad van Toezicht vindt u op de website van de EO.

Beloningsbeleid

Raad van Toezicht
Leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een reis- en onkostenvergoeding, en ontvangen niet-bovenmatig vacatiegeld voor hun werkzaamheden voor de EO. De hoogte van het vacatiegeld is terug te vinden in het jaarverslag van de EO dat wordt gepubliceerd op de website van de EO.

Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor iedere bestuurder afzonderlijk vast in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De Wet Normering Topinkomens is van toepassing op de Evangelische Omroep. De hoogte van de beloning is terug te vinden in het jaarverslag van de EO dat wordt gepubliceerd op de website van de EO.

Medewerkers
Personeelsleden van de Evangelische Omroep worden beloond conform de "CAO voor het Omroeppersoneel".

Verslaglegging
In het jaarverslag vindt u een uitgebreid verslag van onze activiteiten en een uitgebreid financieel verslag. Het jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd op de website van de EO.