Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Aanbestedingen

De EO is een publieke organisatie die gefinancierd wordt met overheidsgeld. Dat betekent dat de EO bij grote projecten gebonden is aan de Europese regelgeving ten aanzien van aanbestedingsprocedures en offertetrajecten.

Op dit moment zijn er geen lopende Europese Aanbestedingsprocedures.