Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Aanbestedingen

De EO is een publieke organisatie die gefinancierd wordt met overheidsgeld. Dat betekent dat de EO bij grote projecten gebonden is aan de Europese regelgeving ten aanzien van aanbestedingsprocedures en offertetrajecten, met name het Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten (BAO). Op dit moment zijn er de volgende aanbestedingen en offertetrajecten.

Aanbesteding operationeel Personeel en additionele apparatuur studio EO

Het doel van deze aanbesteding is een Opdrachtnemer te contracteren voor het uitvoeren van diensten door operationeel personeel in de regie en studioruimtes van de Aanbesteder. Het gaat hierbij onder meer om de inhuur van schakel-, beeld-, geluidstechnici en cameramensen. Daarbij wil Aanbesteder de mogelijkheid bij Opdrachtnemer additionele studioapparatuur in te huren. In het Programma van Eisen van het Bestek worden de taken nader omschreven.

Aanbesteder heeft de afgelopen jaren gemiddeld ongeveer 650 operationele uren in de studio per jaar gerealiseerd. Hierbij zijn de uren voor technisch bouw en breek (het gereedmaken van de opnameapparatuur voor opname) niet in meegenomen. Voornoemde uren zijn een indicatie van het aantal geschatte uren gedurende een jaar. Aanbesteder geeft voor wat betreft het totaal aantal operationele uren gedurende de contractstermijn geen (afname)garantie.

De aanbesteding is op 6 maart 2013 gepubliceerd. Het contract gaat in per 1-9-2013 en heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor Aanbesteder om twee maal een jaar te verlengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard den Hertog via aanbestedingoperationeelpersoneel@eo.nl