Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Matthäus aan de Maas gaat niet door

 

De documentaire "Mijn Matthäus" portretteert koorleden

De populariteit van de Matthäus Passion kent nauwelijks grenzen. In Nederland wordt dit muziekstuk zo’n 180 keer uitgevoerd. Hoe leven musici naar een uitvoering toe? De documentaire “Mijn Matthäus” geeft een inkijkje in het leven van een aantal koorleden.

Mijn Matthäus laat het verhaal van een aantal koorleden zien die naar de uitvoering van het bekende meesterwerk van Bach toeleven. Iedereen heeft zijn eigen beweegredenen om in het koor mee te zingen. Op ontroerende en meeslepende wijze laat de documentaire hier iets van zien.

Matthäus Passion als Troostmuziek

Zo’n tien jaar geleden werd Aja Leemans plotseling weduwe. Met haar man Job en zoon Abel was zij op wintersportvakantie gegaan. Job zou een rondje in de omgeving maken. Hij kwam nooit meer terug. Aja en Abel bleven dagen in hun onderkomen achter, hopend op nieuws dat niet kwam. Voor Aja brak een nieuwe levensfase aan. De Matthäus Passion voelde als een soort troostmuziek: verschillende geloofsthema's uit het meesterwerk komen dichtbij en krijgen voor haar een eigen betekenis. Haar zoon Abel zingt ook in het koor mee en vertelt zijn verhaal.

Mijn Matthäus: still uit docu

Een kwestie van onderhandelen

De jonge Jetze en Menne zingen vooral op aandringen van hun ouders mee. Zij worden daar nadrukkelijk toe gestimuleerd. Toen een van de jongens doorhad dat er iets tegenover hun deelname aan het koor gesteld zou worden, werd er een mooi een kart uitgesleept. Daar staat overgave van de jonge jongens tegenover.

Ik bepaal het einde zelf

Jan heeft er al 120 Matthäus uitvoeringen opzitten. Met dit koor komt hij dit jaar aan de 97e uitvoering. Jan begint op leeftijd te komen en begrijpt dat het doek een keer voor hem zal vallen. Over het moment waarop dat zal gebeuren heeft hij een uitgesproken opvatting.

Zingen met MS

Frank had een toekomst als operazanger voor ogen. Hij was naar Duitsland gegaan om auditie te doen, kreeg positieve reacties en had goede hoop dat hij in een groot operakoor zou meezingen. Toen sloeg de ziekte MS toe. Zijn leven kreeg daardoor een grote wending. Toch zingt hij nog steeds in het koor van de Matthäus Passion.

Trailer