Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Wat is Kerkproeverij?

Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday, een initiatief van Michael Harvey dat inmiddels wereldwijd succes heeft. Kerkproeverij vormt dé gelegenheid om iemand die je kent persoonlijk uit te nodigen naar een toegankelijke kerkdienst die speciaal voor hen is georganiseerd. Om zo geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof als het ware. Dit kunnen mensen zijn in je omgeving die al een poos niet meer in de kerk zijn geweest, of die weinig met het geloof (denken te) hebben. 

We zijn namelijk wel vaak gastvrij als kerk, maar zijn we ook echt uitnodigend?

Ook als je als gelovige zelf misschien even niet zoveel meer hebt met 'de kerk', kan Kerkproeverij juist een aanleiding zijn om je te laten verrassen. Door mede-gelovigen, door te bezinnen op wat geloof betekent voor jou, door jezelf uit te dagen om (toch) iemand uit te nodigen, door biddend het gesprek aan te gaan. Met de ander, met jezelf, met God. 

Met deze breed gedragen landelijke campagne van Kerkproeverij willen we de verbinding aangaan en het uitnodigen faciliteren voor kerken. De eerste editie van Kerkproeverij vindt plaats in dit najaar, op 15/16 september. Inmiddels doen er al zo'n twintig kerkgenootschappen mee. De hoop is dat nog meer kerken zich inschrijven voor dit event, en er op deze wijze een cultuur van uitnodigen gaat ontstaan in kerkelijk Nederland. 
Kerkproeverij is een samenwerking van de Raad van Kerken, IZB en MissieNederland. Mediapartners zijn de EO en KRO-NCRV. 

Aanbevelingen

Sjaak van den Berg, directeur IZB

,,Kerkproeverij geeft je als gemeentelid net dat zetje dat je nodig hebt om eindelijk eens een keer die ene buurman of vriendin uit te nodigen om een keer mee te gaan. Om te laten proeven van het goede dat jij daar ontvangt. Wie weet welke mooie gesprekken daar weer uit voort komen!''

Arjan Lock, directeur EO

,,Soms wordt God zichtbaar door een ontmoeting met andere mensen of zomaar ergens in de natuur. De plek waar alle mogelijke soorten mensen al eeuwenlang God zoeken en door Hem gevonden worden is de kerk. Durf jij je te laten verrassen?"

Janneke Nijboer – missionair predikant Mijnkerk.nl & Windkracht3pt0 in Noordwijk

,,Doe mee aan de Kerkproeverij en laat anderen ontdekken wat er achter jouw hoge kerkmuren gebeurt. Grijp je kans en voer een gastvrije maaltijd op van kerkmuziek, gebeden en oeroude teksten, die actueel en aansprekend tot leven komen. Omlijst het geheel met vriendelijke ontmoetingen met vaste kerkgangers. Nodig mensen uit en laat je door hen verrassen!''

Joost Röselaers, Algemeen Secretaris van de Remonstranten

,,Kerkgangers ervaren de kerk dikwijls als een tweede thuis. Een vertrouwde plek waar je tot rust komt, (nieuwe) mensen ontmoet, en een ander verhaal hoort. Wij zijn geneigd om deze plek voor onszelf te houden, we praten er weinig over met vrienden en bekenden. Wij weten ook niet, hoe wij het ter sprake zouden moeten brengen. Kerkproeverij biedt een goede gelegenheid om een ander eens uit te nodigen in ons tweede thuis!''

Elsbeth Gruteke, predikant Jeruzalemkerk Amsterdam

,,De Kerkproeverij is een mooie manier om de mensen om je heen, buren, vrienden, collega’s, familie, eens kennis te laten maken met de bijzondere, waardevolle plek waar je zelf zoveel ontvangt. Laat die ander eens proeven van de stilte, de woorden uit de Bijbel, de gemeenschap en... de koffie. Wij doen mee in de Jeruzalemkerk, jullie ook?''

Wim Altink, predikant van het kerkgenootschap van de Zevende dags Adventisten en voorzitter kerngroep Kerkproeverij

,,Hoe zou het zijn als iedereen in Nederland zich uitgenodigd weet voor samenkomst/kerkdienst van leuke en relevante mensen? Hoe zou het zijn als iedereen in Nederland te weten komt dat in het weekend van 9 en 10 september a.s. de deuren van alle kerken wagenwijd openstaan? Het licht van het evangelie mag gezien en ervaren worden. Daarom ondersteun ik het initiatief van de Kerkproeverij van harte!''

Leo Fijen, hoofd Levensbeschouwing KRO-NCRV

,In de kerk leer je dat het niet om jou gaat maar om de ander en dat je van die verbondenheid een leuker mens wordt.''

Jan Wessels, MissieNederland

,Kerkproeverij helpt jou als kerk en als christen om na te denken over de roeping om mensen in contact met Jezus. Het is bovendien een geweldig getuigenis dat we dit samen doen!''

Henk van Steeg, EO-presentator

,Gek hè?! Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit iemand mee heb genomen naar de plek waar ik iedere zondag zo graag kom. Komende september ga ik het gewoon doen! Jij ook?!''

Machiel Jonker, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)

,,Het evangelie is voor anderen. Of de anderen nu binnen het kerkgebouw Jezus ontmoeten of erbuiten: de uitdaging ligt bij de christen om de ander te laten proeven van de goedheid van God.''

Gert Hutten is predikant in de Koepelkerk (GKv) te Arnhem en directeur van de Stichting tot Heil des Volks

"Veel lokale kerken leren om zich in te zetten voor de bloei van het dorp of de stad. Veel kerken leren steeds beter om kerk te zijn voor de wereld en om gastvrij te zijn in de buurt. Gastvrij zijn is wat anders dan zeggen dat iedereen welkom is. Gastvrij zijn is mensen uitnodigen (om te eten bijvoorbeeld). Stel je voor dat we weer het lef krijgen om mensen mee te nemen naar onze feesten en vieringen omdat we blij zijn dat we bij Jezus horen en blij zijn met de gemeenschap. De kerk is zo gek nog niet. Er is veel te proeven van de goedheid van God. Kerkproeverij! Heerlijk. Wie nodig jij uit en wie neem jij mee?''

Anmar Hayali, coördinator Samen Kerk in Nederland (SKIN), de landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken

,,De missionaire campagne ‘Kerkproeverij’ is een prachtig initiatief, zeker voor onze context in deze tijd. In onze samenleving leven veel mensen die niet met het christelijk geloof zijn opgevoed of Christus en zijn Kerk de rug hebben toegekeerd. Middels deze campagne bundelen diverse kerkgenootschappen hun krachten om mensen (weer) bekend te maken met het Evangelie van onze Heer Jezus Christus. Eenheid en missie van de Kerk gaan hand in hand (zie Johannes 17:21).''

Majoor Richard W.E. de Vree, Veldsecretaris Leger des Heils

,,Het Leger des Heils gelooft dat mensen (opnieuw) de liefde van God mogen ontdekken en ervaren. Wat zou het geweldig zijn als mensen door kerkproeverij voor het eerst of opnieuw in aanraking komen met de vreugde en saamhorigheid van het christelijk geloof. Via onze maatschappelijke activiteiten komen we met veel mensen in contact en is er een verbinding tussen ons en de samenleving...maar wij hebben meer te delen: God houdt in Christus Jezus van ieder mens! Kerkproeverij biedt ons een prachtige en unieke kans om dit onder de aandacht te brengen!''

Karin van den Broeke – preses Protestantse Kerk in Nederland

,De drempel om (weer) naar de kerk te gaan is voor mensen die er niet vertrouwd mee zijn, veel hoger dan we in de kerk vaak denken. Kerkproeverij biedt op een luchtige manier de kans om mensen (weer) eens kennis te laten maken met de plek waar je je als betrokken kerkganger zo thuis voelt. Kerkproeverij is meer dan zomaar een algemeen openstellen van de kerk. Het vraagt van kerkgangers dat ze goed nadenken aan wie uit hun omgeving ze graag hun kerk willen laten zien. En om er ook hun verhaal bij te vertellen. Over God die liefde is, over opkomen voor recht, over omzien naar elkaar. Er zijn in ons land nogal wat verschillende smaken. Ik kijk ernaar uit dat we die eerlijk en fier zullen delen met velen.''