Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Op 17 april is de Inspiratiedag voor de editie Kerkproeverij 2020. Wil je je opgeven? Klik dan hier

Inspiratiedag 2019

Op vrijdag 12 april 2019 hebben we in Hilversum de Kerkproeverij Inspiratiedag gehad, met op het menu een inspirerende toespraak van hoogleraar en lekendominicaan Erik Borgman, maar ook praktische workshops over hoe je een gastvrije geloofsgemeenschap kunt zijn én natuurlijk waardevolle ontmoetingen met mensen uit allerlei kerken en gemeenschappen. 

Verslagen en hand-outs van de sprekers en workshopsleiders vind je hieronder:

  • Tekst & muziek themalied Dit is een huis
  • Erik Borgman: Waarom zou je iemand uitnodigen voor je kerk?
  • Workshop: Vloggen kun je leren door Piet-Cees van der Wel
  • Workshop: Welke smaak heeft jouw kerk? door Erik van Duyl & Geri van As
  • Workshop: Kerkproeverij als spiritueel avontuur door Jan van de Wolf
  • Workshop: Verder ná Kerkproeverij door Arnoud Drop
  • Workshop: Uitnodigingsvrees door Jan Willem Janse

Een kleine theologie van uitnodiging van Stefan Paas

Hoe kun je uitnodigend kerk-zijn? Theoloog Stefan Paas sprak erover op de Kerkproeverij inspiratiedag in 2018. Lees hier zijn kleine theologie van uitnodiging (PDF). Een aanrader voor iedereen die gastvrij kerk wil zijn!

Liedtekst Dit is een huis

Dit lied hebben we gezongen op de Inspiratiedag. De hartelijke en uitnodigende tekst maakt het een geschikt lied om tijdens een Kerkproeverij-dienst te zingen. Klik op het plaatje om de PDF met tekst en muziek te downloaden.

Erik Borgman: Waarom zou je iemand uitnodigen voor je kerk?

Video: aankondiging lezing Inspiratiedag

Aantekeningen van een toehoorder:

Zomaar iemand uitnodigen in de kerk, kan dat wel? Of moet diegene toch een beetje verstand hebben van liturgie? En waarom eigenlijk iemand uitnodigen om naar ons toe te komen? Zouden we niet meer de wereld in moeten gaan? Of is de wereld eigenlijk al in de kerk? Denk aan het verhaal van Zacheus. Jezus zegt niet tegen hem: “Kom bij mij”, maar hij zegt tegen Zacheus: “Ik kom bij jou”.

God is al midden onder ons en dit maken wij zichtbaar in de wereld. Denk aan het verhaal van de verborgen schat in de akker. Wij zijn een schat en de akker is de wereld. Wij mogen gevonden worden!

Wij nodigen mensen uit omdat we ze iets willen bieden: een gevoel van belonging. Maar we nodigen mensen ook uit omdat wij hén nodig hebben.  De kerk is er om te laten zien dat wij verbonden zijn met God én met elkaar.

De kerkelijke liturgie begint met het binnenbrengen van de wereld. Kom maar binnen zoals je bent. Er is een drempelgebed, of een kyrie-gebed. In het verhaal van de wonderbare spijziging daagt Jezus zijn leerlingnen uit. Nee, niet Jezus zelf deelt het eten uit, hij zegt tegen zijn leerlingen: “Júllie moeten ze te eten geven.” Voor de leerlingen was het alsof ze iets moesten uitdelen wat ze niet hadden. Zo is het ook voor ons: we hebben de opdracht om iets te doen, waar we niet over kunnen beschikken.

Het delen van voedsel is niet alleen maatschappelijk, het is ook liturgisch. Het is een vorm van naast mensen staan. Denk bijvoorbeeld aan het kerkasiel in Den Haag. Daag mensen gerust uit: wil jij weten dat jij ook in de Bijbel staat? De traditie is erop uit om alle dingen nieuw te maken.

Naar aanleiding van zijn toespraak op de Inspiratiedag schreef Erik Borgman Dit is het hart | Over het proeven van de kerk. Dit boekje is speciaal voor kerken die zich voorbereiden op de Kerkproeverij in september. 

Je leest hierin over wat mensen zouden kunnen proeven als ze, op uitnodiging van iemand anders, naar de kerk komen. Het is ook bedoeld als aanmoediging om de genodigden dit te laten proeven. Doet onze liturgie wat zij moet doen? Erik Borgman laat zien hoe de liturgie het hart is van christelijk geloven en zorgt voor zuurstof. ‘Wie iemand meevraagt naar de kerk, nodigt haar of hem uit in het hart geraakt te worden.’

Verkrijgbaar via adveniat.nl. Alleen verzending binnen NL mogelijk.

Workshop: Vloggen kun je leren

Workshop door Piet-Cees van der Wel
Je boodschap komt in een video veel beter over en blijft tot 5 keer beter hangen! Beelden blijven hangen, beelden maken je herkenbaar en beelden wekken emotie op. Studio 28 helpt je je boodschap zo effectief mogelijk over te brengen. Eigenaar Piet-Cees van der Wel helpt organisaties als PostNL, Rabobank en het CDA zelf video’s te maken. Je leert vloggen en krijgt een inkijkje in hoe je een vlog monteert.

Bekijk op YouTube het resultaat van de dag: maar liefst 9 unieke vlogs..

Hieronder vind je een PDF van de presentatie van Piet-Cees. Door erop te klikken, kun je het bestand downloaden.

Klik op onderstaande afbeelding om de hand-out te downloaden.

Workshop: Welke smaak heeft jouw kerk? 

Workshop door Erik van Duyl & Geri van As

Samen optrekken in de publiciteit en in de uitwerking biedt ieder zijn eigen smaak. Wat is er eigen aan jouw kerk? Praat je over de kerk die je wilt zijn of die je werkelijk bent? Is jouw kerk eigenlijk al op de proef gesteld? Sta je open voor feedback? Hoe bevraag je gasten op hun beleving? Deze vragen werden behandeld door Erik van Duyl en Geri van As.

Verslag van één van de deelnemers van de workshopdeelnemers:

In Apeldoorn is de Kerkproeverij opgepakt door 14 kerken gezamenlijk. Er kon zo een PR campagne worden opgezet doordat elke gemeente – naar grootte en draagkracht – een bedrag inlegde (varierend van €50 tot €200) en daarmee gezamenlijk een aantal billboards langs de Apeldoornse wegen werd geregeld.

Elke kerk is uniek en het is goed om na te denken over je hoopt dat mensen meekrijgen in jouw kerk. Wat proeven ze? Vertel je ze alles over je gebouw, of heb je ook persoonlijke aandacht? Proeven ze iets van de gemeenschap, of proeven ze iets van God? Dit hoeft niet in elke kerk hetzelfde te zijn.

Het is een heel proces om een kerkgemeenschap mee te krijgen in kerkproever. Je begint met eerst regelmatig iets te laten zien of horen. Een filmpje in/na de dienst, een stukje in een kerkblad, etc. Zo raken mensen gewend aan het idee en gaat het leven. Er wordt over gepraat en mensen gaan ervoor open staan. Begin dus op tijd in je eigen gemeente met de mensen warm krijgen.

Geri van As, lid Barnabaskerk (CGK) Apeldoorn en bestuurslid van interkerkelijk Evangelisatie Overleg Apeldoorn (EOA). Vanaf start in 2017 enthousiast over concept Kerkproeverij en actief om zowel binnen de eigen gemeente als vanuit EOA (breed kerkelijk) Kerkproeverij te introduceren en te laten groeien. 15 deelnemende gemeenten in Apeldoorn hebben, op initiatief van het EOA, in 2018 gezamenlijk de publiciteit van Kerkproeverij opgepakt. Onder andere 30 citydisplays (reclameborden aan lantaarnpalen) met aankondiging Kerkproeverij zijn de week voorafgaand aan de Kerkproeverij langs wegen in Apeldoorn zichtbaar geweest.

Erik van Duyl is sinds 2001 voorganger van een Baptistengemeente. Na tien werkzame jaren in Friesland en vijf jaren in Veenendaal, is hij nu ruim twee jaar voorganger in zowel Apeldoorn als Emmeloord. In Apeldoorn draait de gemeente mee met de gezamenlijke publiciteit aangaande de ‘kerkproeverij’. Daarnaast heeft deze gemeente besloten om dit meerdere keren per jaar aan te bieden om zo de eigen leden te stimuleren tot het meenemen van gasten. Erik is getrouwd, vader van drie kinderen en vijf kleinkinderen.

Workshop: Kerkproeverij als spiritueel avontuur

Workshop door Jan van de Wolf

Bij de Kerkproeverij moet veel praktisch geregeld worden. En dat is belangrijk. Gastvrijheid zit in details. Maar ten diepste gaat het om ons geloof. Waarom zou ik iemand uitnodigen om een kerkdienst bij te wonen? Wie nodig ik uit? Wat is de rol van gebed? En hoe geef ik daar vorm aan? Een workshop over de praktische én inhoudelijke kant van de Kerkproeverij.

Verslag van één van de deelnemers van de workshop:

Jan van der Wolf (predikant van de Protestantse gemeente Voorburg) beschrijft de Kerkproeverij als een spiritueeel avontuur. Met spiritueel bedoelt hij: geestelijk, we leven in en door de Geest van Jezus Christus. Die Geest brengt ons op ideeën (wie zal ik uitnodigen?) en geeft vrijmoedigheid. Het is ook een avontuur: we hebben het niet in handen, het is niet maakbaar. God geeft de groei, wij planten en begieten (1 Korintiërs 3).

Om te beginnen: Kerkproeverij is géén gastenzondag. Het is niet: op deze zondag staan de deuren nog eens extra open, welkom. Het is een zondag waarop wij mensen uitnodigen een keer te komen.

In deze workshop werd vervolgens uitvoerig stilgestaan bij de vraag naar het ‘waarom’, de binnenkant van Kerkproeverij. Jan verwees naar de golden circle van Simon Sinek: we houden ons veel bezig met het wat (buitenkant) en het hoe (meer naar binnen), maar het waarom komt vaak niet ter sprake. Waaróm zou je mensen willen uitnodigen? Het gesprek hierover voerden we in kleinere groepen en daarna gaven een aantal mensen pleniar een reactie. Dan komen er woorden als ‘geraakt’ zijn, ‘geboeid’ zijn naar boven en dan komt God ter sprake. Dat sluit aan bij wat Erik Borgman in de ochtend zei: we nodigen mensen toch alsjeblieft niet uit omdat het bij ons zo gezellig is. We nodigen ze uit omdat wij zélf iets hebben ontvangen, omdat we leven van wat God ons schenkt.

Praktisch gezien is het goed om een langere voorbereidingstijd te nemen voor Kerkproeverij. In Voorburg besteedt Jan er tijd aan in de kerkdiensten, preekt hij bijvoorbeeld over 1 Korintiërs 3. Samen met de ROk-parochie organiseert hij een gebedsnoveen: zeven dagen gebed richting de zondag Kerkproeverij. Zo wordt onze afhankelijkheid van God zichtbaar.

Wij nodigen uit, Hij geeft de groei.

In de workshop waren deelnemers uit het nieuw-apostolisch genootschap, het Leger des Heils, de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke kerk, de zevende dag adventisten en de vrijgemaakte kerken.

Jan van der Wolf is gemeentepredikant in Voorburg (Protestantse wijkgemeente De Open Hof). De Open Hof heeft al twee keer meegedaan met de Kerkproeverij en de nodige ervaring opgedaan.

 

Workshop: Verder ná de proeverij 

Workshop door Arnoud Drop

De uitnodigingen voor de Kerkproeverij zijn gedaan en er zijn tientallen mensen voor het eerst in jouw kerk. Wat laat je ze dan proeven? Hoe ziet de dienst eruit en hoe zorg je ervoor dat gasten zich thuis voelen? En wat als dat smaakt naar meer? We kijken naar wat we kunnen leren van het Alpha concept voor de inrichting van de proeverij. Hoe kan deze proeverij het begin zijn van nog veel meer? In deze workshop deelt ook een ervaringsdeskundige zijn beste tips voor de Kerkproeverij.

Verslag van één van de deelnemers

In deze workshop werd gekijken naar de cultuur van uitnodiging binnen een kerk. Als mensen na de Kerkproeverij terugkomen, hoe zorg je dan dat ze zich welkom voelen?

In de workshop gingen mensen van verschillende kerken praktisch aan de slag om een stappenplan te maken voor hun eigen kerk aan de hand van de principes “Belonging, Behaving, Believing”. Deze principes worden ook toegepast in de Alpha Cursus. Het idee is dat mensen eerst het gevoel willen hebben dat ze erbij horen, dan gaan ze (of we, het geldt net zo goed voor onszelf) meedraaien in de activiteiten en dit draagt uiteindelijk bij aan de groei van het persoonlijke geloof in Jezus Christus.

Hoe zorg je dat mensen het gevoel hebben dat ze erbij horen? In de workshop kwamen wat praktische tips naar voren, zoals bijvoorbeeld: kun je vóór de kerkdienst koffiedrinken? Dan kun je wat persoonlijke uitwisseling hebben en zit je niet zomaar naast elkaar in de kerk.

Of: “naamkaartjes-zondag”. Eens per maand krijgt iedereen een naamkaartje op. Tijdens de kerkdienst schud je de hand van degene waar je naast zit en je leest zijn naam. Vervolgens is er ruimte voor een stil gebed, waarin iedereen een kort gebed kan bidden voor degene naast hem. Ook in de week die volgt, kan ieder blijven bidden voor degene waar hij naast zit.

Door dit soort werkvormen ontstaan meer betrokkenheid op elkaar en leren mensen elkaar beter kennen. Wat precies past bij een kerk, zal heel verschillend zijn per context en traditie. Daarom is het goed dat elke kerk zelf bedenkt: waar willen wij naartoe werken? En wat zijn de stappen die we kunnen nemen om daar te komen?

Arnoud Drop is werkzaam als directeur van Alpha Nederland. Alpha Nederland ondersteunt lokale kerken in haar missie om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken en volgelingen van Hem te maken. Jaarlijks organiseren zo’n 850 kerken een Alpha - en meer dan 200 kerken een Marriage of Parenting Course. 

Workshop: Uitnodigingsvrees

Workshop door Jan Willem Janse

Wat houd je tegen om mensen uit te nodigen en hoe kun je daarmee omgaan? Iemand uitnodigen voor een dienst, het klinkt zo simpel, maar waarom vinden we het dan zo lastig? Waarom zoeken we redenen om het vooral niet te doen? Is het onze angst voor afwijzing? Voor moeilijke vragen? Of de angst voor pijn of teleurstelling over de kerk bij de ander? In deze workshop meer inzicht in onze angsten en gelukkig ook handvatten om ermee om te gaan.

Verslag van één van de workshopdeelnemers:

In de workshop ‘Uitnodigingsvrees’ warden we uitgenodigd met elkaar te achterhalen waarom iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk zo moeilijk kan zijn. De workshopleider presenteerde zeven verschillende wijzen waarop mensen kunnen reageren op situaties. Elk van deze vaagt een andere benadering, omdat voor elk de eigenlijke onderliggende vrees anders is. Waar de een misschien vooral bang is afgewezen te worden ervaart de ander mogelijk schroom om niet zomaar in andermans vrijheid te treden. Het voorbereiden van de kerkgangers op het uitnodigen van bekenden, behelst mogelijk ook het adresseren van deze gevoelens. En daarbij steeds blijven herinneren: het succes zit ‘m in het uitnodigen, niet in de mate waarin deze ook daadwerkelijk aanvaard werden.