Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Uitkomst enquête: kerken zijn enthousiast over Kerkproeverij 2017

Duizenden nieuwe kerkbezoekers

15 november 2017

De eerste editie van Kerkproeverij wordt door de deelnemende kerken als een succes gezien. De enquête onder de deelnemende kerken toont dat aan. Zowel over de plaatselijke campagne, de landelijke ondersteuning en het aantal mensen dat dankzij Kerkproeverij naar de kerk kwam, zijn zij positief.

80% van de kerken die na afloop van deze actie de enquête over Kerkproeverij invulde, drukt hun waardering voor de plaatselijke actie uit met het rapportcijfer 8 of hoger. De ondersteuning vanuit de landelijke organisatie werd ook goed ontvangen: 90% van respondenten waardeert deze positief.
 
Niet alleen de hoge waardering voor Kerkproeverij valt op, hetzelfde geldt ook voor de hoge respons op de enquête. Van de 450 deelnemende kerken vulde ruim 75% de vragenlijst in, waardoor de antwoorden een representatief beeld geven.
 
Ondersteuningsproducten
Er is veel gebruik gemaakt van aangeboden toerustingsproducten. 74% van de kerken maakte gebruik van het logo, 68% werkte met de aangeboden uitnodigingskaarten en 45% gebruikte de poster van Kerkproeverij. Minder belangstelling was er voor de inspiratiedag met Michael Harvey (12%), hoewel hier toch zo’n 130 bezoekers op afkwamen, de meditaties en liturgie (15%) en het boek van Michael Harvey (18%).
 
Nieuwe kerkbezoekers
De enquête geeft ook een indruk van het aantal gasten dat dankzij Kerkproeverij naar de kerk is gekomen. Volgens de ontvangen opgaven zijn dat er ongeveer 4250. In werkelijkheid ligt dit aantal hoger: 25% van de aangeschreven kerken vulde de enquête niet in. Ook heeft een aantal kerken aan Kerkproeverij meegedaan zonder zich als deelnemende kerk bij de organisatie bekend te maken. De landelijke organisatie vermoedt dat in het Kerkproeverij-weekend circa 9.000 mensen voor het eerst of opnieuw naar de kerk zijn gegaan.
 
Kerkelijke deelname
Onder de deelnemende kerken is de Protestantse Kerk met 34% het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door de Katholieke Kerk (17%) en het Leger des Heils (11%). Evangelische gemeenten scoren met 2% laag. De landelijke organisatie hoopt dat voor de volgende editie van Kerkproeverij in 2018 de oecumenische deelname van kerken aan dit project verder zal groeien.