Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Kerkproeverij krijgt in 2018 een vervolg

Kerngroep start met voorbereidingen

15 november 2017

Het initiatief om mensen uit te nodigen mee te gaan naar een kerkdienst, Kerkproeverij, krijgt in 2018 een vervolg. Na een geslaagde eerste editie in september 2017, heeft de Raad van kerken inmiddels een datum voor deze Kerkproeverij vastgesteld.

Vanwege de positieve uitkomsten van Kerkproeverij 2017, wil de Raad van Kerken ook in 2018 een Kerkproeverij-campagne houden. Het is de bedoeling dat het weekend van zaterdag 15 september en zondag 16 september 2018 als richtpunt voor de volgende Kerkproeverij wordt aangehouden. Wanneer lokale kerken hun Kerkproeverij op een andere datum willen kiezen, wordt die ruimte geboden.

De Raad heeft de kerngroep die de volgende Kerkproeverij voorbereidt, opdracht gegeven een inspiratiedag te organiseren, die in het voorjaar van 2018 gehouden moet worden. In aanloop naar de nieuwe campagne kunnen kerken dan praktische suggesties en inhoudelijke toerusting krijgen.