Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Positieve reacties op Kerkproeverij vanuit Bisdom Breda

‘Wij hopen relaties verder te kunnen uitbouwen’

21 september 2017

In het Bisdom Breda deden verschillende parochies en parochiekernen mee met Kerkproeverij. Ook in deze kerken werden gasten verwelkomd. Er wordt gehoopt dat het contact met hun een vervolg krijgt.

Kerkproeverij in de Pater Damiaanparochie
Van de Pater Damiaanparochie haakten verschillende parochiekernen bij Kerkproeverij aan. “In ‘s-Heerenhoek hebben we via verschillende kanalen mensen uitgenodigd”, vertelt Richard Gielens, de secretaris van de parochiekerncommissie. “Allereerst attendeerden we kerkgangers drie weken via het wekelijkse mededelingenblad op Kerkproeverij. We spoorden hen aan mensen uit te nodigen. Dit heb ik zelf ook gedaan. Ook hebben we via het parochieblad, dat in alle parochiekernen verschijnt, bekendheid aan het initiatief gegeven. Daarnaast stuurden we een email naar de ouders van de vormelingen en de eerste communicanten. Verder hebben we een aantal mensen met een persoonlijke brief benaderd. Het was spannend hoeveel mensen zouden reageren.”

De gasten woonden een reguliere eucharistieviering bij. Emeritus-pastor Harrie Buijssen was de hoofdcelebrant. Het dames- en herenkoor verzorgde de gezangen. “Voorafgaand aan de viering schonken we koffie en thee. We zorgden voor documentatie over Kerkproeverij en de eucharistie”, zegt Gielens. De belangstellenden sloten aan in de kerkbanken. Het is nog niet bekend hoe ze de viering vonden. “Sommigen waren geraakt door de ruimte en de muziek”, aldus Richard. “Pastor Buijssen had een goede preek die hen aan het denken zette.”

H. Antoniuskathedraal Breda
In Breda-Centrum deed de H. Antoniuskathedraal mee met Kerkproeverij’. “We hebben op verschillende manieren mensen uitgenodigd om kennis te komen maken”, vertelt René Rijpert, de vicevoorzitter van het kerkbestuur. “We schatten dat er ongeveer 25 mensen op deze uitnodiging zijn ingegaan.” Ook zij woonden de zondagse eucharistieviering plaats, waarin rector Norbert Schnell de hoofdcelebrant was en diaken De Haas liturgische assistentie verleende. Onder leiding van Jan Schuurmans verzorgde de kathedrale cantorij de liturgische gezangen.

Na de viering konden de gasten deelnemen aan het parochiecafé. “Dit organiseren we elke maand”, vertelt Rijpert. ¨We geven hier een inhoudelijke invulling aan. De deelnemers maken kennis met elkaar en gaan aan de hand van het thema met elkaar in gesprek. Dit keer verzorgden Jack Biskop en Vincent de Haas de inleidingen.” Jack Biskop was van 2006 tot 2012 Tweede Kamerlid voor het CDA. Hij sprak over de kernbegrippen solidariteit en subsidiariteit uit de sociale leer van de Kerk en liet zien hoe je een ander vanuit deze begrippen daadwerkelijk helpt. Vincent de Haas ging in op het werk van het Annahuis te Breda, een instelling waarmee de Bredase centrumparochie banden onderhoudt.

“We weten nog niet hoe het aanslaat”, zegt René Rijpert. “Het is een vrij aanbod. We hopen dat de belangstellenden contact met ons blijven houden en we de relatie verder kunnen uitbouwen.”