Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Voorburg doet méér met Kerkproeverij

24 augustus 2017

In Voorburg wordt Kerkproeverij in de deelnemende kerken met verschillende activiteiten ingeluid. Gebed krijgt bijzondere aandacht. In de Protestantse Gemeente worden er in aanloop op Kerkproeverij daarnaast twee ‘proeverijdiensten’ gehouden.

De predikanten van de Protestantse Gemeente Voorburg hebben gezamenlijk twee ‘proeverijdiensten’ voorbereid waarmee de gemeente bij Kerkproeverij wordt bepaald. In de dienst van eind augustus staat Matteüs 10: 5-15 centraal. Dit Bijbelgedeelte gaat over de uitzending van de twaalf leerlingen door Jezus. Op 2 september wordt er in de diensten stilgestaan bij 1 Korintiërs 3: 1-9: ‘God doet groeien’.  Ds. Els van der Wolf, een van de predikanten van de Protestantse Gemeente, heeft de gezamenlijke voorbereiding als een ‘bijzonder vruchtbaar proces’ ervaren.

Noveen
Gebed heeft een belangrijke plaats in de voorbereidingen gekregen. Dominee Van der Wolf maakte een noveen, die in de negen dagen die aan Kerkproeverij vooraf gaan gebeden kan worden. De oorsprong van de noveen ligt in de negen dagen van Hemelvaart tot Pinksteren die de apostelen in gebed doorbrachten. Deze noveen begint met een gezamenlijke eerste gebedsbijeenkomst op 1 september in de rooms-katholieke St. Maartenskerk. Daar en op andere plekken worden gemeente- en parochieleden uitgenodigd om thuis iedere dag het noveen te bidden. De boekjes met het noveen worden in de weken ervoor verspreid. Op de websites van de kerken wordt de noveen verder uitgewerkt.

Download de noveen van Voorburg hier.