Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

'Dat we hier niet eerder op kwamen!'

24 augustus 2017

De landelijke actie Kerkproeverij is bedoeld om mensen kennis te laten maken met de kerk. Achter de schermen zorgt het initiatief voor verrassende eenheid onder christenen. “Het is eigenlijk gek dat we er niet eerder op kwamen,” zegt Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland.
 
Er doen veel verschillende kerkgenootschappen mee aan de Kerkproeverij. Hoe is dat gelukt?
“Het is echt een mirakel. En we zijn er heel dankbaar voor. Ik denk dat het vooral komt door het idee achter de campagne: mensen uitnodigen voor iets waar je zelf enthousiast over bent. Het is zo voor de hand liggend dat het eigenlijk vreemd is dat we er niet eerder aandacht aan hebben besteed.”
 
Wat betekent het dat kerken elkaar vinden in deze campagne?
“Uiteindelijk verlangt Christus zelf naar een gemeenschap die niet door muren gescheiden is. God maakt in Zijn liefde geen onderscheid tussen mensen. Als we de boodschap geloofwaardig willen brengen, is eenheid van belang. Er zijn eerder kerken geweest die een landelijke campagne hebben gevoerd. Daarin zit onbedoeld al snel de boodschap verborgen dat een genootschap zich profileert naast of zelfs tegenover andere kerken. Dat is niet de bedoeling. Dit is bij uitstek een campagne waarin je samen optrekt terwijl je de mensen ook de vertrouwdheid van de eigen kerk en bijvoorbeeld de eigen liturgie gunt.”
 
Was elk kerkgenootschap meteen enthousiast over dit idee?

“Er is verschil in snelheid van opereren tussen de kerken, maar dat heeft niet per se te maken met enthousiasme. Evangelische mensen zijn sneller geraakt terwijl katholiek denkende kerken gewend zijn de ambtenaar in te schakelen en het geheel van de kerk mee te nemen. Het kostte wat moeite, maar het is elke deelnemende kerk gelukt zelf een vertaalslag te maken om de Kerkproeverij in eigen kring te organiseren.”
 
Mist u nog een kerk die u er graag bij had gehad?
“Ik zou het mooi vinden als bijvoorbeeld de Gereformeerde Gemeenten zouden deelnemen. Daar staat tegenover dat ik verrast ben door deelname van Syrisch- en Russisch-orthodoxe kerken.”
 
Heeft u zelf al iemand in gedachten om uit te nodigen?
“Ik heb een schoonzoon uitgenodigd en hij heeft ook al toegezegd. Ik heb dankzij deze Kerkproeverij een heel goed gesprek met hem gehad, dat geeft opeens een verdieping bij zo’n campagne.”
 
Wordt de Kerkproeverij een jaarlijks terugkerend evenement?
“De kracht van deze campagne is dat de kerken hem zelf dragen. Dus mogen zij straks zelf zeggen of ze het de moeite waard vinden om het volgend jaar weer te organiseren. Ik zou dat heel mooi vinden.”
 
Wanneer is de Kerkproeverij voor u geslaagd?

“In de eerste plaats hoop ik dat mensen die lid zijn van een kerk de vreugde die ze in hun hart voelen, gaan verwoorden en uitstralen. Daarnaast weten we uit Engeland dat ongeveer zestien procent van de mensen die uitgenodigd worden ook daadwerkelijk een ander patroon kiezen ten aanzien van de kerk. En meer dan de helft van de mensen die gevraagd wordt, gaat zich bezinnen op hun beeld van de kerk. Dus ook al komen ze niet vaker, ze gaan wel anders over de kerk denken.”

Tekst: Klaas Jan Baas