Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Nederlandse bisschoppen steunen Kerkproeverij

Alle grote kerkgenootschappen doen nu mee

15 juni 2017

Ook de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie wil in het actieweekend van 9 en 10 september mensen graag opnieuw verwelkomen in de kerk. De bisschoppen roepen de parochies van harte op om deel te nemen aan Kerkproeverij. Door de Rooms-Katholieke steun staan nu alle grote kerkgenootschappen achter dit project.

 

 

De Nederlandse Bisschoppen staan positief tegenover het project Kerkproeverij (Back to Church) en hopen dat dit veel mensen een kans biedt om de kennismaking met de Kerk en het geloof te hernieuwen. Parochies kunnen zelf beslissen of ze mee willen doen en zich daarvoor aanmelden op deze site. Meer informatie voor parochies is ook te vinden via de KRO-NCRV die net als de EO mediapartner is bij dit project.

Boekje
Voor de Rooms-Katholieke Kerk is vicaris Arjen Bultsma van het bisdom Groningen-Leeuwarden contactpersoon in het team van de Raad van Kerken dat zich met dit project bezig houdt. In samenspraak met de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, mgr. Van den Hende, wordt er een boekje voorbereid dat bedoeld is om de genodigden basale informatie te bieden over het Rooms-Katholieke geloof. Dit boekje wordt geproduceerd door uitgeverij Adveniat, en kan op zondag 10 september aan de genodigden worden uitgedeeld. De Nederlandse Bisschoppen staan positief tegenover het project Back to church en hopen dat dit veel mensen een kans biedt om de kennismaking met de Kerk en het geloof te hernieuwen. Parochies kunnen zelf beslissen of ze mee willen doen en zich daarvoor aanmelden op deze site. Meer informatie voor parochies is ook te vinden via KRO-NCRVdie (net als de EO) als mediapartner betrokken is bij het project.