Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

"We hopen vaak dat iemand 'Nee' zegt"

18 mei 2017

Terugblik: Inspiratiedag met Michael Harvey

Wat is het geheim van het succes van de Engelse variant van Kerkproeverij? De initiatiefnemer van 'Back to Church Sunday' kwam naar Nederland om te inspireren. Hoe kun je je als gemeente of parochie concreet voorbereiden op het Kerkproeverij-weekend?

“Ik krijg echt zin om met onze kerk aan de slag te gaan met Kerkproeverij”, zegt een enthousiaste dominee na afloop van de geslaagde Kerkproeverij Inspiratiedag op vrijdag 21 april in Nijkerk. De Engelse dominee Michael Harvey is speciaal overgevlogen naar Nederland voor dit event. Hij is de medeoprichter van het Engelse Back to Church Sunday, de Engelse variant van Kerkproeverij. Harvey heeft al geruime jaren internationale ervaring als motiverend spreker over Back to Church Sunday. Harvey vindt het daarom zeer bijzonder om te zien hoe het missionaire initiatief voor het eerst (onder de naam Kerkproeverij) in Nederland nu al zo breed gedragen wordt, wat volgens hem een unicum is.

Identiteit
Hoe maak je je jouw kerk uitnodigend? Op inspirerende én humorvolle wijze deelt Harvey zijn ervaringen met de ruim 120 belangstellenden op deze Inspiratiedag. Met zijn Britse Manchester-accent zei hij droog: “Eigenlijk zijn we vaak heel opgelucht als mensen ‘nee’ zeggen op onze uitnodiging, toch? Want wat als ze werkelijk ‘ja’ zeggen, wat moeten we dan wel niet?” Harvey vindt dat we ons veel te druk te maken om onze eigen zorg en angst voor afwijzing, dan dat we ons richten op de uitgenodigde, en de weg die God met hen gaat. Terecht pleit Harvey er daarom voor dat kerkelijk leiders zich net zo goed moeten bekommeren om de uitnodigers als om de uitgenodigden, vanwege deze angst voor afwijzing bij uitnodigers. Na al de jaren dat Harvey betrokken is geweest bij dit missionaire initiatief, is hij nu van mening dat Back to Church niet per se over gastvrijheid gaat, of over uitnodigend kerk-zijn, of over discipelschap - wat hij aanvankelijk dacht. Harvey is ervan overtuigd dat het om herstel gaat, omdat het ten diepste gaat over onze identiteit.   

Succesvol
Dat we het uitnodigen zijn vergeten of verleerd, zegt ook veel over de cultuur die over het algemeen in Westerse kerken heerst. Zijn we wel echt gastvrij en uitnodigend naar nieuwe gasten? Harvey stelt: “Het is heel simpel: voorafgaand aan het verwelkomen is er een uitnodiging nodig. En ergens wacht er iemand om uitgenodigd te worden.” Hierbij onderstreept Harvey dat in deze resultaatgerichte tijd succes vaak wordt afgemeten aan harde cijfers, maar dat het in dit geval al “succesvol” is als je de uitnodiging doet. Niet om de hoeveelheid ‘ja’s’. Het doen van de uitnodiging zélf is een handeling van geloofsvertrouwen (act of faithfulness). Het antwoord op de uitnodiging is aan God. Degene die je uitnodigt wordt ook door God geleid volgens Harvey. God nodigt uit, niet wij.

Verslag: Rachèl Koopman

Ook TrouwNederlands Dagblad en de Raad van Kerken schreven over deze dag