Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Uitleg lesmateriaal

Tien afleveringen
Helden en Herrieschoppers is een kinderprogramma van de EO. Presentatoren Klaas van Kruistum en Anne-Mar Zwart duiken in de geschiedenis en laten zien hoe beroemde Nederlanders hun leven gaven voor God en hun vaderland. Hun ervaringen en verhalen worden verduidelijkt met grappige animaties en vullen de uitleg aan. Uit de dertien uitgezonden afleveringen is een selectie van tien gemaakt waarbij lesmateriaal is ontwikkeld. De uitzendingen én het lesmateriaal leveren een heldere bijdrage aan het geschiedenisonderwijs in het primair onderwijs met als specifieke invalshoek hoe bekende helden uit onze vaderlandse geschiedenis hun geloof hebben uitgedragen en vormgegeven.

Het lesmateriaal is in opdracht van de EO ontwikkeld door Gerard van Midden en Lynette de Ruyter. Beiden zijn jarenlang werkzaam geweest in het basisonderwijs.

Dit zijn de tien afleveringen:

 1. Willibrord (658-739); heeft een eigen venster in de geschiedeniscanon
 2. Godfried van Bouillon (1060-1100)
 3. Norbertus (1080-1134)
 4. Jan van Arkel (1314-1378)
 5. Willem van Oranje (1533-1584); heeft een eigen venster in de geschiedeniscanon
 6. Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619); komt voor in de geschiedeniscanon: ‘De Republiek’
 7. Michiel de Ruyter (1607-1676); heeft een eigen venster in de geschiedeniscanon
 8. Lodewijk Napoleon (1778-1846); komt voor in de geschiedeniscanon: ‘Napoleon Bonaparte’
 9. Vincent van Gogh (1853-1890); heeft een eigen venster in de geschiedeniscanon
 10. Titus Brandsma (1881-1942); hoort bij de geschiedeniscanon: ‘De Tweede Wereldoorlog’

Zes vaste lesonderdelen
De lessuggesties bij de tien afleveringen van Helden en Herrieschoppers zijn bedoeld voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Het lesmateriaal bij elke aflevering is volgens een zelfde, herkenbaar stramien opgebouwd. Die opbouw is:

1. Filmfragmenten
Twee of drie korte fragmenten uit de aflevering. Doel: controle of de informatie goed is begrepen door de leerlingen en verdiepen van kennis. Werkvormen: gesprek en opdrachten voor zelfstandig werken en/of groepswerk.

2. Een bronverhaal
Een uitgeschreven voorleesverhaal uit verschillende bronnen, passend bij de thematiek. De verhalen zijn gekozen uit diverse godsdiensten, tradities en culturen.

3. Gesprek
Suggesties voor een zingevend en/of filosofisch gesprek.

4. Quiz
Meerkeuzevragen over de inhoud van de aflevering. Uitgevoerd als zelfcorrigerend werkblad dat individueel gemaakt kan worden.

5. Presentatie
Suggesties voor individuele presentaties (powerpoint, spreekbeurt, werkstuk) en groepspresentaties.

6. Filmpjes zoeken
Aanwijzingen om aansprekende songs en filmpjes te vinden op internet, passend bij de thema-inhoud en/of het gevoel van de aflevering. Inclusief verwerkingssuggesties.

7. Voor de leerkracht
Uitleg bij het lesmateriaal en - indien nodig - enige achtergrondinformatie.

Keuzemenu
Deze zes onderdelen zijn de bouwstenen voor een kortere of langere les of lessenserie over. Elke les start altijd met het kijken naar de complete aflevering van uw keuze. Een aflevering duurt circa 20 minuten.

Wilt u méér doen dan alleen kijken, dan maakt u een keuze uit de zes lesonderdelen. Een krachtige basisles van circa 60 minuten ziet er als volgt uit:

 • Kijken naar de complete aflevering (introductie van de thematiek)
 • Filmfragmenten (controle of informatie begrepen is + verwerking)
 • Gesprek (verdieping van de thematiek)
 • Quiz (evaluatie)

Met de onderdelen 2, 5 en 6 kunt u de thematiek in vervolgactiviteiten verder verdiepen.

Gebruik digitaal schoolbord
Bij sommige lesonderdelen kunt u het digitale schoolbord inzetten. U vindt de aanwijzingen hiervoor bij het betreffende materiaal. Op deze website kunt u de afleveringen en fragmenten bekijken en vindt u het digibordmateriaal op de pagina van de betreffende aflevering. Deze kunt u openen of downloaden en op het digitale schoolbord laten zien.

Websites:

Deze website - gebaseerd op de geschiedeniscanon met 50 vensters - biedt veel extra informatie, filmpjes en links en plaatst de onderwerpen in de historische context. Een aanrader!

Op deze website vindt u leuke en leerzame liedjes bij de onderwerpen uit de 50 vensters uit de geschiedeniscanons.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: [email protected].