Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

God in de Lage Landen

De Synode van Dordrecht van 1618 is een cruciale gebeurtenis in de ontstaansgeschiedenis van de Republiek der Nederlanden. Zij moest een einde maken aan de verdeeldheid in ons land, die was ontstaan door een theologische discussie: heeft de mens een vrije wil om te kiezen voor God (en daarmee voor het eeuwige leven) of heeft God zelf alles al beslist en is de mens slechts zijn marionet? Op de Synode van Dordrecht werd besloten hoe deze staatskerk eruit moet komen te zien en hoeveel ruimte er voor andersdenkenden zou zijn. Ernst Daniël Smid is de presentator die ons door de geschiedenis heen leidt.