Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

God en geweld

Geloof kan mensen inspireren tot het meest vreselijke geweld. Hoe vaak menen gelovigen niet hun God een handje te moeten helpen door naar de wapens te grijpen? Ook christenen. Maar Jezus heeft ook velen geïnspireerd tot pacifisme. In deze aflevering vertelt Ernst Daniël Smid over Jan van Leiden die als leider van de wederdopers een gewelddadig schrikbewind voert in Munster.

Opmerkelijk genoeg komt uit deze beweging van wederdopers ook de eerste kerk voort die macht en geweld afzweert voort onder leiding van de Friese uitgetreden priester Menno Simonsz.  Een van de beroemdste Nederlandse dominees van de 20e eeuw is de veelkleurige Jan Buskes. Hij wordt als 15-jarige gegrepen door de christelijke geweldloosheid en zet zich tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in voor de vrede, ook als dat hem in botsing brengt met machtige figuren.

Ernst Daniël Smid krijgt weer een beetje de Hollanditis, de 'ziekte' van het verzet tegen de plaatsing van Amerikaanse kruisraketten in de jaren '80. Dit verzet begint in de kerken en mondt uit in de grootste massademonstraties uit de Nederlandse geschiedenis. Renze Klamer ontmoet een pacifistische dominee en zijn dochter, die het leger ingegaan is.

God in de Lage Landen, zaterdag 13 september, 21.10 uur, NPO 2

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: