Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Het Rijke Roomse Leven

Het Rijke Roomse Leven

Ernst Daniël Smid vertelt, met de originele grondwet in zijn handen, hoe dit stuk papier de geschiedenis van protestanten en katholieken in de Lage Landen een draai gaf.

Een lange periode in onze geschiedenis had het protestante deel van Nederland een afkeer van de katholieken. Ze waren niet trouw aan Oranje maar aan de paus en geloofden totaal anders. Een aflevering vol Roomse rijkdom en sociale bewogenheid. Met boeiende hoofdpersonen die zich met hart en ziel én al hun bezit hebben ingezet om vorm en inhoud te geven aan het Rijke Roomse Leven.