Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

God in het gedogen

God in het gedogen

Wat hebben Willem van Oranje en Hugo de Groot met onze veelgeroemde tolerantie te maken? Wat is eigenlijk het verschil tussen tolerantie en verdraagzaamheid?