Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

God in de zuilen

God in de zuilen

Jarenlang is Nederland opgedeeld geweest in vier zuilen. Hoe is deze verzuiling ontstaan? Hoe kwam het dat jaren later opeens de ontzuiling intrad?

En wat is er nu nog zichtbaar van dat verzuilde tijdperk? Ernst Daniel Smid duikt in de geschiedenis van de Nederlandse zuilensysteem en komt via Abraham Kuyper uit bij de het ontstaan van de Partij van de Arbeid.