Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

God in het gedogen

God in het gedogen

Wat hebben Willem van Oranje en Hugo de Groot met onze veelgeroemde tolerantie te maken? Wat is eigenlijk het verschil tussen tolerantie en verdraagzaamheid?

En wat is er nog zichtbaar van de invloed van het christendom in onze poldersamenleving? Ernst Daniel Smid start een nieuwe zoektocht door de Lage Landen naar de christelijke wortels van onze cultuur.