Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

God komt aan wal (hh)

In de eerste aflevering van God in de Lage Landen vertelt presentator Ernst Daniël Smid het verhaal van de eerste christelijke boodschappers die het waagden om rond 700 na Christus in het heidense, drassige land het evangelie te gaan verkondigen. Ze deden dat met gevaar voor eigen leven.

Ze kwamen niet alleen van overzee, zoals Willibrord en Bonifatius. Het was een zekere Liudger uit Zuilen (bij Utrecht) die het werk van zijn overzeese collega's voortzette en met succes. Een zeer recente archeologische vondst toont aan dat er rond 800 na Christus al mensen waren die christelijke symbolen droegen.

Surinaamse dominee
Ook maken we kennis met enkele moderne verkondigers van het Woord. De van Surinaamse origine Orlando Bottenbley heeft veel succes in het moderne Friesland. Anders dan Willibrord en Liudger heeft hij de moderne media tot zijn beschikking en hij hoeft gelukkig niet voor zijn leven te vrezen. Het kerkgebouw van dominee Bottenbley barst regelmatig uit zijn voegen en er zijn al drie extra 'filialen' geopend om de toeloop van gelovigen te herbergen. Hoe verklaart hij dit opmerkelijke succes in deze seculiere tijd?

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: