Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Gratis EO zomerkaarten

Wie Urk zegt, zegt vis

25 januari 2019

Urk heeft de grootste visserijvloot van Nederland, waaronder een groot deel pulsvissers. Onze economie is voor ongeveer de helft afhankelijk van visserij en visverwerking. Dat geeft naast veel mooie kanten ook een grote kwetsbaarheid, omdat iedere beperkende maatregel direct haar weerslag heeft op de totale economie van Urk. Naast de bemanning op de kotter is dat ook merkbaar bij de olieleverancier, de visserij coöperatie, de scheepswerf, de bakker, slager en ga zo maar door.

Moeilijke tijden

In het verleden hebben wij veel moeilijke perioden gekend in de visserij. Het jaar 2014 was echt zo’n dieptepunt. Een te grote aanvoer van schol, met als gevolg zeer lage prijzen. Daarnaast hoge gasolieprijzen. Uiteindelijk liep dit uit op een staking op de visafslag. Handel en aanvoer stonden lijnrecht tegenover elkaar en gaven elkaar de schuld van deze crisis. Er was echter een kleine groep, de pulsvissers, welke wel de kost konden verdienen.

Door het vissen met het pulstuig werd er meer tong gevangen dan schol. De tongprijzen waren goed en zorgden voor redelijke besommingen. Daarnaast was het brandstofverbruik van een pulskotter ongeveer de helft vergeleken met een gewone boomkorkotter. Het vistuig was veel lichter, daardoor hoefde het schip minder zwaar te trekken en zweefde dit tuig als het ware over de zeebodem. Veel minder bodemberoering en daardoor ook veel minder bijvangst. Dat was ook de reden dat er bij het Ministerie gevraagd werd of er een mogelijkheid was voor extra ontheffingen. Naast de 5% maatregel (5% van iedere lidstaat mag vissen met een alternatief vistuig – dit waren  vanaf 2007 21 Nederlandse kotters) was er in 2009 nog eens een aantal van 21 bijgekomen.

 

Noodoproep

In 2014 kwam er een noodroep vanuit de visserijsector om dit aantal uit te breiden. In nauwe samenwerking met, destijds staatssecretaris Sharon Dijksma, is dat gelukt en kreeg Nederland er nog 42 ontheffingen bij. Geweldig nieuws voor onze vissers. Toch werd er niet direct bij iedere toegekende ontheffing direct omgeschakeld. Omdat de visserij in financieel zeer zwaar weer terecht gekomen was, kregen verschillende vissers van hun bank een nul op het rekest en wachtte het faillissement. In veel gevallen kwam echter familie, vrienden en bekenden te hulp en zorgden voor het broodnodige geld voor de investering tussen de 350 en 450.000 euro. Vanaf dat moment kwam de omslag.

En nu?

Begin 2019 is alles onzeker. Gaat Europa echt de pulsvisserij verbieden? Bange zorg vervult onze vissers. Straks ligt het pulstuig op de kant en is daarmee de investering weg. En zijn de oude boomkortuigen weer aan dek, is er een verdubbeling van het gasolieverbruik en stijgt de CO2-uitstoot. Willen we dan een veel grotere aanvoer van schol, waardoor de prijs weer gaat zakken en uiteindelijk de hele vloot weer in de problemen komt? Ik hoop echt dat het tij gaat keren en de bestuurders in Brussel gaan beseffen wat de consequenties zijn van een definitief verbod. We wachten het vol spanning af.

Geert Post, ik ben 53 jaar en wethouder Visserij op Urk.